כליאת שווא

עבירת כליאת שווא מתייחסת להגבלה על חופש התנועה של אדם. מדובר על פגיעה באחת מהזכויות הבסיסיות של כבוד האדם וחירותו, הקובעת כי זכותו של כל אדם למנוע בחופשיות ממקום למקום ללא כל דאגה על הגבלה או שמא יעצרו אותו או יפגעו בו. כמו כן, החוק מתייחס גם על איסור פגיעה בחירות האדם ובחופש תנועתו, לרבות האיסור לכלוא אדם ללא הצדקה בדין.
העונש הקבוע בחוק בגין כליאת שווא עשוי להגיע לחמש שנים, אך עלול להחמיר במידה והתקיימו עבירות נוספות במעשה, כמו: תקיפה, אלימות, אינוס ועוד.

חייגו עכשיו 050-7719770