בלוג

צו למניעת הטרדה מאיימת

על פי החוק, הטרדה יכולה להיות מוגדרת על פי כל אחת מן הפעולות שכדקלמן – הסבת נזק לקניין, למוניטין ולחופש התנועה, מארב, בילוש או התחקות אחרי מעשיו או אחרי תנועתו של אדם, יצירת קשר אתו בעל פה, בכתב או בכל כלי שונה, פגיעה בפרטיות בכל צורה שהיא, איומים על הסבת נזק לו וכיוצא בזה. היעד של צו למניעת הטרדה מאיימת הינו שמירה על האדם מפאת הסבת נזק בגופו, בשלוות חייו, בפרטיותו, בידי אדם שונה אשר נוקט אל מולו הטרדה שהיא מאיימת ומסב נזק לגוף שלו.

במסגרת של צו למניעת הטרדה מאיימת בסמכותו של בית המשפט לאסור על המסב נזק לאדם אחר, בין השאר את הדברים שלהלן – 

  • להחזיק או ליטול לכדי ידיו נשק, כולל נשק אשר הוענק לו מאת הרשות של ביטחון או מאת כל רשות שונה אשר נמצאת ברשות של המדינה.
  • ליצור עם מי אשר הוסב לו נזק באופן של בעל פה, או בכתב או בכל צורה שהיא שונה, כמו למשל – פנייה בתוך רשת חברתית, ביצוע של שיחת טלפון, משלוח של הודעת טקסט.
  • להטריד את מי אשר הוסב לו נזק.
  • להיות נוכח במרחק כל שהוא מבית המשכן שלו, מאת הרכב שלו, מאת מקום העבודה שלו, מאת מקום הלימוד שלו או לחלופין מכל מקם מסוים אשר הנפגע נוהג לשהות בו באופן קבוע.

אוכלוסיית היעד – צו למניעת הטרדה מאיימת עשוי לדרוש מאת הנפגע או כל אחד מטעמו, היועץ המשפטי לממשלה או הנציג שלו או התובע המשטרתי.

המצבים אשר בהם אפשר להגיש צו למניעת הטרדה מאיימת –

כל אדם אשר חש מוטרד בכל דרך שהיא, וככל שהמטרד מגובה בראיות אשר יש בכוחן לשכנע את ביהמ"ש במעמד צד אחד תחילה – כי עליו להרחיק את המטריד, ראשי להוציא צו הטרדה מאיימת, בגפו, ו/או באמצעות עורך דין מטעמו.

למעשה המונח הטרדה מאיימת – מתייחס לדפוסי התנהגות הכוללים הטרדות ואיומים מסוגים שונים, אשר פוגעים בשלוות חייו, בפרטיותו או בגופו של אדם, ועל פי ניסיון החיים, מקימים גם חשש לפגיעה בגופו או בחייו של האדם המוטרד. מרבית המעשים המצטרפים יחד לכדי הטרדה מאיימת עשויים להוות, כל אחד בפני עצמו, עבירה פלילית. ואולם, הטרדות ואיומים מרומזים, משתמעים ועקיפים, שאינם עולים כדי עבירות פליליות, עלולים ליצור, כמכלול, הטרדה מאיימת.

הטרדה מאיימת גורמת לאדם שכלפיו היא מופנית למתח, לחרדה ולתחושות איום, לעיתים עד כדי אי יכולת לקיים שגרת חיים תקינה.

לרוב, פתיחת ההליך מלווה עם הגשת תלונה במשטרה, או אז, המשטרה יכולה אף להמליץ על פתיחת ההליך לצו הטרדה מאיימת. האומנם ניתן ראשית לפתוח בהליך ולאחר מכן להגיש תלונה במשטרה, ואולם כל מקרה נבחן לגופו. 

ליווי וייעוץ של עורך דין פלילי מנוסה ידע להמליץ באיזו דרך יש לילך, שכן לעיתים יהיה נכון יותר להגיש תלונה ואז לפתוח בהליך תוך צרוף של מספר התלונה שהוגשה, הדבר יהווה חיזוק ממשי לקבלת הסעד מבהמ"ש ויחזק את הטענות במעמד צד אחד, מה שיכול להוביל לקבלת ההרחקה לאלתר. 

מנגד, לעיתים יהיה נכון להתקדם עקב בצד אגודל, ולהתחיל עם פתיחת ההליך לצו הטרדה מאיימת, וככל שהצו לא יעזור או אז להגיש תלונה במשטרה – בין היתר גם על הפרת צו שיפוטי. לכך כמובן יש כמה טעמים, האחד – שלא להסלים את המצב מול המטריד בפתיחת תיק נגדו במשטרה, השני – ליתן למטריד הזדמנות נוספת בטרם תוגש תלונה במשטרה ושמו יוכתם שכן לאחר מכן יהיה קשה מאד לסגור את התיק, וגם כשייסגר הכתם יוותר. הטעם השלישי – במקרה של הגשת תלונה המטריד יכול לטעון על הטרדה הדדית, במצב דברים כזה גם מי שפתח בהליך והגיש תלונה, עלול להיחקר במשטרה באזהרה וכתוצאה מכך גם לחובתו יפתח תיק, שאם ייסגר עלול להשאיר כתם מסוג "רישום משטרתי". מהצד השני – פרוטוקול הדיון כפי שהוצהר ונרשם מפי המבקש יכול לעיתים לעמוד בסתירה למה שייטען בתחנת המשטרה במעמד הגשת התלונה, מה שיכול להחליש את תיק החקירה כנגד המטריד.   

מה הם השלבים של הפרוצדורה של צו למניעת הטרדה מאיימת?

המוטרד צריך לפנות אל בית המשפט ולהגיש במזכירות מסמך של בקשה עבור צו למניעת הטרדה מאיימת במעמד של צד אחד בליווי תצהיר. במידה שהמטריד הינו בן משפחה של המוטרד, יש להגיש את הבקשה במסגרת בית משפט לענייני משפחה. 

לאחר הגשת הבקשה  לצו למניעת הטרדה מאיימת, ייערך דיון, אשר במסגרתו מוסמך בית משפט להעניק צו זמני במעמד של צד אחד עד ל-7 ימים, הווה אומר – ללא ההימצאות של המאיים. במידה וניתן צו זמני, בסמכותו של בית משפט לבטל את הצו במעמד הדיון הנדחה כששני הצדדים נמצאים. כמו כן ביהמ"ש יכול להותיר את הצו על כנו, להכניס בו שינוים, להאריך את התוקף ולקבוע כי הצו יהיה הדדי. תוקפו של הצו לא יהיה יותר מתקופה בת חצי שנה, בסמכות בית משפט להאריך את הזמן למועד של עד שנה ומסיבות חריגות להאריך אותו עד לתקופה בת שנתיים.

מה יתרחש במצב אשר בו מפרים את צו למניעת הטרדה מאיימת?

במידה כי המטריד מפר אחת מן ההוראות של ביהמ"ש, על המוטרד להגיש תלונה במשטרה על הפרת צו שיפוטי, כאשר המפר יכול לעמוד למשפט, להיעצר, וכיוצא בזה. 

צריך לזכור – מדובר בצו שיפוטי שקשה לאכוף, ועדיין אם מפר הצו יפר אותו, יש להתקשר מידית למשטרה ולדווח על כך. 

מהו הערעור של צו למניעת הטרדה מאיימת?

אפשר לערער על צו למניעת הטרדה מאיימת לבית המשפט המחוזי במחוז בו הוא ניתן, ואולם כדאי להיוועץ בעורך דין לפני בטרם יוגש הערעור.

צרו קשר
אנחנו כאן בשבילכם

אני עומד לרשותכם 7 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה. אשמח לענות על כל שאלה, לתמוך, ללוות ולהסיר מכם טרדות ודאגות. אעשה את כל הדרוש על מנת לעמוד בציפיותיכם, ובטוחני כי נבצע את הליווי והייצוג ברמה הגבוהה ביותר, לשביעות רצונכם. הינכם בידיים טובות ומקצועיות! השאירו פרטים ואחזור בהקדם.Search