קטינים במשפט הפלילי

חוק העונשין קובע כי לא ישא אדם באחריות פלילית בשל מעשה שעשה בטרם מלאו לו 12 שנים. כלומר ילד שטרם הגיע לגיל 12 לא יהיה אחראי על המעשה ועל כן לא ניתן לעצור אותו, להעמידו לדין או להענישו על המעשה.
אם כך, קטנים מקבלים התייחסות שונה במשפט הפלילי, בדגש על היבטים מהותיים וחינוכיים. הרציונל נובע מתוך הכרה בפוטנציאל הגבוה לשיקום ובחינת דרכי טיפול בקטינים.

לעומת עבריין בוגר, אשר בעל ותק לרוב בטכניקות של חקירה מטעם משטרת ישראל, קטינים במשפט הפלילי הם אלו אשר ייאבקו מול רשות החוק לראשונה במהלך החיים שלהם והם נחשפים לכדי הסבת נזק בזכויות שלהם בכל אחד משלבי הפרוצדורה הפלילית, לרבות – המשפט וכן הענישה מהלך החקירה. בשל הגיל הצעיר שלהם, אי הוותק שלהם ואי המודעות שלהם לקבלה של זכויות ייחודיות עבורם.

ישנה דאגה מפני הסבת נזק בזכויות של קטינים במשפט הפלילי, אשר המטרה שלה עשויה להבטיח את שלום ניסוח והפצת נהלים קבועים במשטרה בהיבט של טיפול בקטין. המשטרה היא המוסד ההתחלתי שבא במגע בקרב הקטינים אשר מאושמים בעבירה על החוק. המגע עם החוק בכל מחוזות המשורה מתבצע ביחידת נוער – יחידה של שוטרים שהוענקה להם הסמכה סטנדרטית בהיבט אשר מתקשר לבני נוער והם אלו אשר יחקרו את הקטין אשר מאושם בעבירה על החוק. קטין מתחת לגיל ארבעה עשר, אשר נמצא מעורב בעבירה אל מול המוסר לרוב עבירת מין, ייחקר באמצעות חוקר ילדים, אשר הינו עובד סוציאלי משירות המבחן לנוער.

מה הם נהלי המשטרה עבור טיפול בקרב קטינים במשפט הפלילי?

אין הוראה מפורשת בעניין חקירה של קטין על ידי המשטרה. מתוך הבנה של הצרכים החריגים של הקטין, קבעה המשטרה נהלים אשר מנוסחים בפקודת המטה הארצי, אשר עונה לכינוי עבודת המשטרה עם קטינים. רקע כללי נוהלי המשטרה עבור טיפול בקטין מעוגן באבחנה בין קטין אשר עבר עבירה אקראית ולא קשה וצריך להוציא אותם בהקדם ממעגל העשייה של פלילים לבין קטינים אשר הינם עבריינים מנוסים. ככל שזה ניתן ובחוסר של חשיפת המעורבות בכל מחוז של משטרה עובדי קטינים אשר עוסקים בחקירה של קטין. הפרמטר עבור מינוי הינו שתים עשרה שנות לימוד מינימום וצריך לבכר אקדמאיים במדעי החברה.

בהסמכה אשר מוענקת לעובדי הקטין מצטרפת ההסמכה של חוקר סטנדרטי, ניתן למצוא קורס שהינו מרוכז למשך תקופה בת כשבועיים בתחומים ייחודיים עבור קטין, כמו למשל פפ הוראה בהדרכת פסיכולוג, אשר עניינה תחומים חינוכיים, טיפוליים וכן שיקומיים של עבודת המשטרה אל מול קטין. במצב כל שהוא יבצעו החוקרים אשר לא עובדי קטין את המשימות של החקירה הכי בהולות ההכרחיות על מנץ גבייה של נתונים התחלתיים הודות העבירה. במידה ולא נוכח במחוז של המשטרה עובד של קטין בעת שהוא יובא לכדי חקירה והגורמים הינן בהולים או כי קיימת דאגה של שיבוש הליכים של חקירה, חוקר תורן או לחלופין איש של חקירה שונה יגבה עדות התחלתית – בהיתר של ראש משרד חקירות, קצין של חקירות או קצין של קטין.

מה היא הפרוצדורה של חוסר תביעה?

אחת מן הסמכויות הכי משמעותיות של המשטרה בעניין של קטין, אשר נאשם בביצוע עבירה פלילית, הינה ביצוע החלטה באם לפתוח לקטינים תיק פלילי, הפשר של החלטה זו פתיחה בפרוצדורה לקראת הגשה של כתב אישום ורישום פלילי – או גניזה של חומר החקירה בפרוצדורה של חוסר תביעה. בלי הליך של רישום יש משמעות ניכרת לעשיית שימוש בפרוצדורה של חוסר תביעה. בהדרכה של המשטרה שוב רק במצב אשר נדרש. במציאות של היום הטיפול בחצי מסך העבירות אשר בהן נקשר קטין נגמר בפרוצדורה של חוסר תביעה. המעלות של פרוצדורה של חוסר תביעה טמונות בלהימנע מתיוג של הקטין שעבר עבירה אחת בודד כעבריין מויד. הענקה של עוד צ'אנס יכולה להעצים את האמון שלו במערכת המשפטית.

חייגו עכשיו 072-3306718

Call Now Button