קטינים במשפט הפלילי

חוק העונשין קובע כי לא ישא אדם באחריות פלילית בשל מעשה שעשה בטרם מלאו לו 12 שנים. כלומר ילד שטרם הגיע לגיל 12 לא יהיה אחראי על המעשה ועל כן לא ניתן לעצור אותו, להעמידו לדין או להענישו על המעשה.
אם כך, קטנים מקבלים התייחסות שונה במשפט הפלילי, בדגש על היבטים מהותיים וחינוכיים. הרציונל נובע מתוך הכרה בפוטנציאל הגבוה לשיקום ובחינת דרכי טיפול בקטינים.

חייגו עכשיו 050-7719770