צו למניעת הטרדה מאיימת

בניגוד לצו ההגנה אותו נהוג לבקש במסגרת של אלימות במשפחה, צו למניעת הטרדה מאיימת הנו צו שמטרתו להגן על אדם מפני פגיעה ע"י כל אדם שנקט נגדו הטרדה מאיימת או שפגע בגופו.
הטרדה מאיימת הנה כל התנהגות אשר פוגעת בשלוותו, פרטיותו או בחירותיו של אדם או התנהגות העלולה לפגוע בגופו של אדם, בדרך של: בילוש, מארב, פגיעה בפרטיות בכל דרך שהיא, איומים בפגיעה באדם, יצירת קשר בעל אופי מטריד, פגיעה ברכוש, פגיעה בשם הטוב או בחופש התנועה.

לייעוץ מול עורך דין פלילי חייגו:072-3306718

חייגו עכשיו 072-3306718

Call Now Button