עיכוב הליכים

לאחר הגשת כתב אישום לבית המשפט ובטרם ניתנה הכרעת הדין בתיק, ניתן לפנות אל היועץ המשפטי לממשלה באמצעות בקשה מנומקת בכתב לעיכוב הליכים. כאשר השיקול העיקר הוא בשאלת העניין הציבורי, כלומר בכל הנוגע לאכיפת החוק ולקיומו של הליך פלילי.
במידה והיועץ המשפטי לממשלה יחליט לאשר את הבקשה – ההליך הפלילי המתנהל כנגד הנאשם יופסק ויכול שלא יחודש. במקרה כזה התיק כנגד הנאשם ייסגר בעילה של עיכוב הליכים בדומה לתיק שנסגר משום חוסר בראיות או חוסר עניין לציבור.

חייגו עכשיו 072-3306718

Call Now Button