עבירות סחיטה ואיומים

על פי חוק העונשין סחיטה באיומים נועדה לכפות על אדם עשיית או אי עשיית מעשה כרצון הסוחט. סחיטה עלולה לבוא לידי ביטוי באמצעים שונים: התבטאות בעל פה, בכתב, בהתנהגויות פיסיות או מילוליות ובפגיעה בגוף, רכוש, פרנסה ובחירותו של האדם ואפילו בפרסום או אי פרסום נגד אדם, הכל על מנת להביאו להתנהגויות שאינם מרצונו החופשי.
העונש הקבוע בחוק בגין עבירות סחיטה ואיומים עומד על 7 עד 9 שנות מאסר.

חייגו עכשיו 072-3306718

Call Now Button