עבירות מרמה והפרת אמונים

עבירת מרמה והפרת אמונים מתייחסת אל עובד ציבור המבצע בעת מילוי תפקידו מעשה מרמה או שמנצל את תפקידו על מנת להשיג טובות הנאה אישיות, או מעשה שעלול לפגוע בציבור ויש בו הפרת אמון שהציבור רוכש למערכת השלטונית – כל אלו יוגדרו כמעשי מרמה והפרת אמונים.
בגין ביצוע עבירות מרמה והפרת אמונים הסנקציה לצד העבירה היא עד שלוש שנות מאסר.

חייגו עכשיו 072-3306718

Call Now Button