סחר בבני אדם

עבירת סחר בבני אדם מתייחסת לפעולות של גיוס, העברה, מתן מחסה או קבלת אנשים לצורכי ניצול וכוללים בירת נלוות כגון הפעלת כוח, איומים, חטיפה וכו' על מנת לממש את מטרות הסחר. כל אלו נעשים למטרות ניצול מיני, כמו זנות, העסקה בכפייה, עבדות, וכן לסחר באיברים להשתלה.

חייגו עכשיו 072-3306718

Call Now Button