סגירת תיק פלילי

לאחר יעוץ נכון בחקירה, יכול התיק הפלילי להיסגר. אולם, גם לאופן סגירת התיק חשיבות רבה, שכן תיק שנסגר בעילה של "חוסר בראיות" או "מחוסר עניין לציבור", משאיר כתם ברישום המשטרתי אשר יש לפעול ולמחקו,

היותו של רישום פלילי, אשר מצוין על גבי הרישומים של משטרת ישראל – יכול להביא לכדי הסתייגות רבה במקום העבודה שלכם או במקום הלימודים שלכם. בעת שאדם כל שהוא יורשע בתיק פלילי בין כותלי בית משפט, ודאי לחלוטין הגורם של הרישום הפלילי שלו. יש הרבה היגיון בדרישה של החברה לדעת הודות עברו הפלילי של כל נאשם ועל הודות המעשה הפלילי אשר בו הוא נמצא אשם. במקביל לכך, כאשר תיק פלילי ייפתח בתוך חקירה של משטרת ישראל ובמועד אחר ייסגר אותו תיק פלילי מבלי הגיעו לכותלי בית המשפט, הוא ייכנס אל תוך המאגר המשטרתי ויכונה בכינוי רישום משטרתי, רישום זה ייחשף בקרב הרבה גורמים ויבוצע על סמך ההחלטה מטעם החוקר או מטעם התובע. אם ניטול את אותו תיק פלילי ועבור החשוד יוענק יומו בבית משפט, יש לשער כי הוא יצא זכאי ולא יישאר זכר לאותו רישום, מכיוון שאין די הוכחות עבור הרשעה. בעצם הרישום המשטרתי מסב נזק קשה בפרוצדורה הוגנת אשר כל אחד מכם זכאים לה, מכיוון שכך נקבע על ידי החוק באיזו סיבה ייסגר תיק פלילי, באיזה מועד לא יישאר כל רישום משטרתי באיזה מועד כן.

הסיבות עבור סגירת תיק 

תיק פלילי אשר מבוצעת בו חקירה מטעם משטרת ישראל – אבל לא הוגש בו כתב אישום – עשוי להיסגר בעטיין של התקיימות שלוש סיבות מרכזיות והן – חף מאשמה, אי עניין לציבור הרחב, אי הוכחות. 

חף מכל אשמה – בסיטואציה שכזאת לא יישאר כל ממצא של רישום משטרתי.

אי עניין עבור הציבור הרחב – משטרת ישראל מבצעת החלטה, לפיה החקירה של האשמה של אדם כל שהוא בביצוע מעשה פלילי אין בה תועלת מן ההיבט של החברה וכי הנזק אשר הוסב אל החברה, בחקירה של התיק הפלילי או בניהולו בבית המשפט – תעלה על היתרון אשר יכול לנבוט ממנו עבור החברה. תיק פלילי אשר ייסגר משאיר אחריו רבב ויצוין ברישום של משטרת ישראל כתיק שהינו סגור המציין את החשש ואת הסיבה לסגירה שלו.

אי הוכחה – בסיטואציה כזאת אף אכן יישאר רישום משטרתי – אשר מציין את החשד ואת הסיבה לסגירה של התיק הפלילי.

רוב ההתחבטות בטרם סגירה של תיק פלילי, הינה בין חוסר אשמה לבין הגורם של אי הוכחה, הווה אומר – במידה וקיימת הוכחה לביצוע עבירה, אבל לא די בה כדי להגיש כתב אישום, כי אז ייבדק הגודל שלה. ככל שהיא יותר רבה – ייסגר התיק הפלילי, מכיוון שאין די הוכחות, ככל שהן יותר נמוכות – ייסגר התיק הפלילי בתואנה של חף מאשמה. בפרוצדורה פלילית, על מנת להרשיע מישהו, התביעה עשויה לשכנע את בית המשפט, מעל לכל ספק סביר, כי החשוד אכן ביצע את העבירה הפלילית אשר מיוחסת לו.

מה הוא קיומו של ספק סביר בפרוצדורה הפלילית?

בשנת 2003, יצאו כללים חדשים מטעם פרקליט המדינה, אשר בהתאם להם מבוצע המבחן עבור סגירה של תיק פלילי בחפות של אשמה, אשר מושתת על מבחן סבירות מנהלית, אשר נועד למתן את המבחן הקודם ולתת בידי יותר בני אדם להימנע מרבב פלילי, רק מפאת בדל הוכחה. אל מול ההליך האזרחי, אשר מאזן הסתברות ודורש כי תוכח הסתברות בשיעור של כחמישים ואחד אחוז, על מנת לצאת זכאים בתיק הפלי, כי אז בפרוצדורה פלילית, על מנת להרשיע מישהו, התביעה צריכה לשכנע את בית משפט מעל לכך ספק סביר, כי החשוד אכן ביצע את העבירה אשר מיוחסת לו. הווה אומר – שפשר ההוכחות יורו על אשמתו של פלוני אלמוני בהסתברות בשיעור של תשעים ושבעה אחוז מינימום. לפעמים קורים מצבים אשר בהם ייסגר תיק פלילי ולא יגיע בכלל לבית משפט, מכיוון שההוכחה בתיק זה מוצקה – ולא מגיעה לכדי הרף אשר נחוץ על פי חוק. בסיטואציה שכזאת התביעה נאלצת לבצע הכרעה באיזו סיבה לסגור את התיק הפלילי.

חייגו עכשיו 072-3306718

Call Now Button