לשון הרע

חוק איסור לשון הרע עוסק בהגנת כבוד האדם ובשמו הטוב באמצעות הטלת איסור על פרסום או התבטאות פומבית העלולה לפגוע, להשפיע ולבזות אדם.
אדם המוצא לנכון כי אמירה או פרסום מסוים עלול לגרום לו לנזק, בשמו, בפרנסתו וכו' יכול להגיש באמצעות עורך דינו תביעת לשון הרע. מדובר בעוולה פלילית ואזרחית שבגינה ניתן לקבל פיצויים וסעדים הן לפי החוק והן לפי פקודת הנזיקין, בהתקיים עבירה פלילית יוטל עונש של עד שנת מאסר.
לאור חשיבותו של עקרון חופש הביטוי יש לערוך איזון בין אלמנט של הוצאת דיבה והזכות לכבוד האדם לחופש הביטוי.

חייגו עכשיו 072-3306718

Call Now Button