כתב אישום וניהול התיק הפלילי

כאשר מוגש כתב אישום, המדינה מאשימה את החשוד אשר הופך לנאשם. עם הגשת כתב האישום המדינה מנמקת מהן העבירות, מהן העובדות ומי הם העדים במקרה. למעשה, על המאשימה להוכיח כי הנאשם אכן ביצע עבירה פלילית בוודאות מאד גבוהה, ובמידה והנאשם באמצעות סנגורו מצליח להטיל ספק בעובדות ובעדים, יכול ביהמ"ש לזכות את הנאשם. מענה לכתב האישום – על הנאשם להשיב לעובדות הנטענות נגדו בכתב האישום, זהו שלב "ההקראה", הנאשם יכול:

*לטעון טענות מקדמיות שיבטלו את כתב האישום.
*להודות בעובדות, מה שיוביל ישירות להטלת העונש.
*לכפור בעובדות, מה שיוביל להליך פלילי רגיל.

פרשת התביעה – במשפט פלילי התביעה היא זו שצריכה להוכיח את אשמת הנאשם ולכן היא זו שמתחילה בהצגת הראיות. הצגת הראיות מתבצעת באמצעות עדי התביעה, הן השוטר שחקר את הנאשם והן עדי ראיה, הגשת המוצגים ועוד. בשלב זה אפשר ומומלץ לחקור עדים אלה כדי לנסות ולהפריך את הגרסאות שלהם.

פרשת ההגנה – לאחר שהתביעה סיימה להביא את הראיות, מתחיל השלב שבו על הנאשם להציג את הראיות שלו. בשלב זה יכול הנאשם להעיד בעצמו, להביא עדים או אף להחליט שהוא אינו רוצה להעיד. זהו שלב חשוב מאוד שיש לבצעו במיומנות, כולל הצגת ראיות שלא היו ידועות לתביעה.

סיכומים – לאחר שהתביעה וההגנה יסיימו שלבים אלה, הם יסכמו את כל הטענות בפני בית המשפט וידגישו שוב היבטים חשובים, כל אחד מנקודת מבטו.

הכרעת דין – לאחר הסיכומים כותב בית המשפט את הכרעת הדין ויקבע האם הנאשם אשם או זכאי. הוא רשאי לקבוע כי הוא אשם בחלק מהעבירות שיוחסו לו ואילו באחרות הוא זכאי. יש להקריא את הכרעת הדין בפני הנאשם ואם הוא זכאי, יש לעשות זאת בפתח ההקראה.

יש כמה שלבים נוספים לאחר הכרעת הדין:

טיעונים לעונש – אם הנאשם הודה בעובדות מדלגים ישירות לשלב הטיעונים לעונש. אם לא הודה, יגיע שלב זה לאחר כל השלבים שתוארו לעיל. במסגרת טיעונים אלה על המדינה להציג ראיות ולבקש עונש מוגדר. מנגד הנאשם יכול לנסות לשכנע את בית המשפט להקל בעונשו מטעמים אישיים, רפואיים, משפחתיים וכדומה.

גזר דין – לאחר סיום שלב הטיעונים לעונש, גוזר בית המשפט את העונש. עליו לקבוע איזה עונש מקובל בחוק לעבירה שביצע הנאשם, לפי טווח של עונש מינימלי ועונש מקסימלי. העונשים מגוונים וכוללים קנס, אזהרה, מאסר על תנאי, עונשי מאסר קצובים, מאסר עולם, מאסר שהומר בעבודות שירות, פיצויים ועוד.

ערעור – ההליך הפלילי הסתיים, אך הנאשם והמדינה כאחד יכולים להגיש ערעור הן על גזר הדין והן על הכרעת הדין, תוך 45 יום, במידה ורק הנאשם מגיש ערעור על פסק הדין, ביהמ"ש לעולם לא יפסוק לו עונש חמור יותר.

חייגו עכשיו 072-3306718

Call Now Button