בעילה אסורה בהסכמה

קיום יחסים אסורים בהסכמה הינו מצב שבו אדם בועל קטינה תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה, או תוך הבטחת שווא לנישואין. מעשה זה, למרות שנעשה בהסכמה מלאה מצד הצדדים, נחשב כעבירה פלילית חמורה שהוענש לצידה עד חמש שנות מאסר.
בעילה בהסכמה מתייחסת גם למקרים בהם לא מדובר בקטינה וישנם יחסי מרות, למשל: יחסים בין מפקד לפקוד במסגרת השירות הצבאי או במשטרה, יחסים בין מנהל לעובד במסגרת יחסי עבודה, יחסים או עקב הבטחת שווא לנישואין תוך התחזות כפנוי למרות היותו נשוי. במקרה כזה העונש יכול להגיע עד לשלוש שנות מאסר.

חייגו עכשיו 050-7719770