הטרדה מינית

מהי הטרדה מינית

הטרדה מינית היא התנהגות בעלת אופי מיני באמצעותה אדם גורם לאי נעימות או כפייה בהקשר מיני כלפי אדם אחר. הטרדה מידנית יכולה לכלול: הערות בעלות אופי מיני, מגע מיני במסגרת אינטראקציה מינית או לא מינית, למשל: אמירות או התנהגויות בלתי הולמות בהקשר לגוף, לזהות המגדרית וללבוש.

הטרדה מינית היא פגיעה בכבוד האדם, בחירותו, בפרטיותו בזכותו לשוויון והיא עלולה להופיע במגוון דרכים ואפנים, החל מאמירה בעלת אופי מיני, ביצוע מעשים מגונים ועד ביזוי והשפלה על רקע מיני. הטרדה מינית נחשבת כעבירה פלילית שעונשה מאסר ובנוסף המוטרד יכול לדרוש פיצויים כנגד המטריד.

במדינת ישראל הטרדה מינית נחשבת לכדי תופעה חברתית שכיחה אשר מסבה נזק להרבה אנשים ובפרט לנשים. הטרדה מינית מהווה נזק לכבוד האדם, לחירותו, לפרטיותו בזכות לשוויון, היא אף מסבה נזק לכבוד החברתי והעצמי של המוטרד. התחום של הטרדה מינית טופל עד עכשיו על ידי חוק שוויון הזדמנות בעבודה, אשר חוקק בשנת 1988, אבל הוא מתייחס אך ורק למקום העבודה, ולא בהטרדה עצמה, אלא רק בדרכים למנוע אותה.

הטרדה מינית במקום העבודה  

על פי החוק של הטרדה מינית במקום העבודה למניעה של הטרדות, אשר נחקק בספטמבר, בשנת 1998, חל איסור על ביצוע של הטרדה מינית של כל אדם, באמצעות כל אדם, בכל היבט ובכל מקום ברחבי מדינת ישראל. חל איסור על ביצוע של הטרדות מיניות על גדת החוף, בבית, ברכבת, במסגרת של לימודים, ברחוב, באוטובוס וכיוצא בזה. אחד המקומות אשר בהם עשויה להיווצר מצב של  הטרדה מינית היא במקום העבודה, אשר בו החוק אוסר באופן מפורש ביצוע של הטרדה מינית.

הטרדה מינית במקום העבודה היא חמורה יותר לעומת הטרדה מינית במפגש אקראי בין שני אנשים אשר אינם מכירים זה את זה. הבעיה הרווחת במקום העבודה נובעת לרוב כתוצאה מיחסים היררכיים ויכולת מרות של הממונה, ולהיפך ממקום של לנסות לרצות את הממונה "ולספוג" את כל הערותיו, התבטאויותיו וכיוצא בזה. בנוסף לעיתים יחסי תלות, תחרות וקנאה בין עמיתים עשויים להוות כר פורה להטרדה מינית במקום העבודה – היחסים אשר בהם כלולים כפיפות, מרות ותלות בסינרגיה עם אינטנסיביות, תכיפות ושליטה והמשכם של המפגשים עשויים לגרום להטרדה מתישה, מזיקה ואף מאיימת מאוד.

בנוסף לכך, בגלל הדינמיקה החברתית המסובכת במקום העבודה, הטרדות מסוג זה במקום עבודה עשוי להתפתח עד לידי מצב של התעמרות חברתית בקורבן, ניכור של ממש, והתנכלות מצד המעסיק. בלועזית נהוג לכנות מצב זה בכינוי MOBBING או לחלופין BULLYING. הטרדה מינית במקום העבודה מהווה גורם בעייתי והיא קשה ביותר וזוכה לתשומת לב מרבית, גם בידי החוק וגם בידי החברה.

האם כדאי להגיש תלונה במשטרה?

על פי סעיף 6 לחוק למניעת הטרדה מינית, אשר נחקק בשנת 1991, נמצא, כי התנכלות וכן הטרדה מינית ייחשבו לכדי עוולה אזרחית והוראות של פקודת הנזיקין יחולו עליהן בהתאם להוראות של החוק הזה. לבית המשפט סמכות לפסוק בגין התנכלות או בגין הטרדה מינית פיצוי של עד 120,000 ₪, ללא הוכחת נזק!

היעד של הנחיה זאת הינה הצעת מתווה דיוני כראוי למטרה של ייעול תהליכים והענקה של סעד יעיל וכמה שיותר מהיר, בבירור תביעה על פי סעיף 6 א לחוק, בתביעת הסבת נזק בשל הטרדה מינית והתנכלות שהן כאמור עוולה אזרחית על פי פקודת הנזיקין.

לכן רגע לפני הגשת תלונה במשטרה ונקיטת פעולות כדין אחרות, אני יכול לומר מניסיון שפנייה שכלתנית למטריד באמצעות עו"ד, יכולה להשיג תוצאה טובה יותר ופיצוי גבוה לנפגע העבירה, מבלי להידרש להליך פלילי או אזרחי ככל שיהיו. באם הדבר לא מסתייע – אז לאחר מכן ניתן יהיה להגיש תלונה במשטרה, להגיש תביעה אזרחית וכיוצא בזה.

אז מה בעצם נחשב להטרדה מינית?

  • יצירת אווירה שהיא עוינת, הכוללת בתוכה אופי מיני במקום העבודה. הטרדה כזאת לא מכוונת אל מישהו ספציפי, אלא באה לידי ביטוי ביצירה של סביבת עבודה אשר תשבש את היחסים ותביא לידי הטרדה לתפקוד מיטבי.
  • סחיטה של אדם כי יבצע מעשה בעל אופי מיני.
  • מעשה מגונה בהתאם לאמור בחוק העונשין.
  • הצעות חוזרות בעלי רקע מיני, אשר הן כלפי מישהו שהראה למטריד בצורה חד משמעית כי הוא אינו רוצה בכך, ובמקרה של ממונה במקום עבודה כלפי הכפופים לו, אף אם המוטרד לא הראה שאינו מעוניין בכך, אלא כל התייחסות כאמור הינה הטרדה מינית!
  • התייחסות חוזרת כלפי אדם שעיקרה במיניות שלו, כאשר הוא הראה למטריד שהוא עינו רוצה את ההתייחסות האמורה.
  • וכל התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות לנטייתו המינית.

 

אם אתם רואים עצמכם כי מי שנפגעו מהטרדה מינית, או חלילה כמי שהטריד מינית, התקשרו עוד היום וביחד נמצא פתרון ראוי כחוק וכדין, אם כי לעיתים לפנים משורת הדין!

חייגו עכשיו 072-3306718

Call Now Button