החזקת סכין או אגרופן

החוק בישראל אוסר על אדם להחזיק סכין או אגרופן, על גופו או בכל מקום אחר שבחזקתו, גם אם כלל לא עשה בו שימוש או לא בוצעו עבירות אלימות או פגיעה באמצעותו. כך שלמעשה עצם ההחזקה של הסכין מהווה עבירה על החוק.

חשוב להדגיש כי גם במקרים בהם נתפסו בכליו, ברכבו, בביתו של הנאשם, בזמן ששהה מחוץ לביתו או חציריו סכין או אגרופן – מבחינה משפטית חלה עליו עבירת החזקת סכין ועל כן הוא צפוי לעונשים הקבועים בחוק.

החזקת סכין

רשויות התביעה רואה מקרים אלו בחומרה ולכן, אדם שנמצא מחזיק סכין שלא כדין מסתכן במאסר של עד 5 שנות מאסר. אלא אם הוכיח שהחזקת כלים אלו נעשתה למטרה כשרה ולא נועדה להזיק או לפגוע ברכוש.

חייגו עכשיו 072-3306718

Call Now Button