רכישה, נשיאה, הובלת נשק

חוק כלי היריה, תש"ט-1949, מהווה את התחום המשפטי שבו מסווגים ומתווספים החוקים הנוגעים לנשקים בישראל. החוק מדבר על איסורים פליליים, רישוי ואישורים עבור בעלי נשק, וכן כללי התנהגות ושימוש בנשק. במילים אחרות, אזרחים שרוצים להחזיק נשקים צריכים לעמוד בתנאים המקובלים…

יצור, יבוא, יצוא וסחר בנשק

עבירות נשק מהוות סיכון רב לשלום הציבור ובטחונו בגלל הפוטנציאל הקטלני שלהן. ההחזקה והשימוש הלא חוקי בכלי ירייה יכולה לגרום להרס, פגיעה ואף מוות לאנשים. המחוקק הישראלי מכיר את הסיכון הגבוה שבעבירות נשק ומאפשר עונשים חמורים כדי להפחית את הסיכון…

החזקת נשק בלא רשות

כפי שהגדיר חוק העונשין את מונח "נשק", נשק כולל את כלי הירייה השונים והתחמושת שמטרתם לירות כדור, קלע, פגז, פצצה או חומרים המיועדים להזיק לאדם. הגדרת נשק כוללת גם חלקים, אבזרים ותחמושות הקשורים לכלי הירייה הנזכרים. כמו כן, על פי…

הזנחת שמירה על כלי ירייה

בכוחם של כלי ירייה לגרום לפגיעה ממשית באדם ואף לגרום למוות, ולכן הם נחשבים כסיכון גדול ודורשים רישיון והגבלות על החזקה ושימוש בהם. בישראל, בכדי להחזיק כלי ירייה ולהשתמש בו, על האדם לקבל רישיון מהמדינה. המוסד המאפשר ומנהל את תהליך…

עבירות נשק

מהן עבירות נשק?  עבירות נשק נחשבות לעבירות החמורות ביותר המניות בחוק העונשין, אשר לצידן עונשים קשים במיוחד. עבירות נשק כוללות בעיקר את עבירת החזקת נשק, נשיאת נשק, סחר בנשק וייצור נשק. עונשו המקסימלי  על המחזיק הוא 7 שנות מאסר, של…

ירי מנשק חם

יש שיגידו כי ההגנה על אזרחי המדינה והרצון בשלום הציבור הן מטרות מרכזיות של רשויות החוק במדינת ישראל. כחלק מהמאמצים להגן על הציבור, קיים חוק העונשין וחקיקה נוספת שמגדירה פעילויות מסוכנות שאסורות על פי החוק, בניהן גם ירי בנשק חם…