בלוג

עבירת האינוס

ס'345 לחוק העונשין מגדיר מהי עבירת האינוס-"הבועל אישה שלא בהסכמתה החופשית". האדם המורשע  בגין עבירה זו  צפוי לעונש של 16 שנות מאסר. ובנסיבות מחמירות העונש עומד על כ20 שנות מאסר. 

עבירת האינוס היא עבירה התנהגותית אשר יסודותיה העובדתיים הם התנהגות "בעילה" ושני רכיבים נסיבתיים: הבעילה צריכה להיות של אישה ושתעשה שלא בהסכמתה החופשית. חשוב לציין כי הערך המוגן בעבירת האינוס הוא אוטונומית האישה על גופה. 

ערך זה מבוסס על הכרה חברתית שלפיה לאישה יש שליטה מלאה על גופה כלפי כל אדם ויש לה את הזכות המלאה לסרב לקיים יחסי מין.  בנוסף, הסכמתה לקיום יחסי מין צריכה להיות בלתי מותנית כדי שתוכל לעלות לכדי "הסכמה חופשית". לעניין יסוד היעדר ההסכמה של האישה, יסוד זה ייבחן מנקודת מבטה של המתלוננת במבחן סובייקטיבי וללא קשר להפעלת לחץ איומים או אלימות מצד הנאשם. לפי 

מהי ההגדרה לבועל? 

חוק העונשין מגדיר מיהו בועל:" המחדיר איבר מאיברי הגוף או חפץ לאיבר המין של האישה". ניתן לשים לב כי עבירת האינוס מתייחסת לתקיפה בעלת אופי מיני של נשים בלבד וכתוצאה מכך גבר אינו יכול להיאנס. כדי שהעבירה תיחשב כעבירת אינוס חייב להתקיים אקט של בעילה, חדירה לאיבר מינה של הנאנסת. 

הגשת תלונה על אונס

 במצב שבו קרה אירוע אונס על הקורבן  לגשת לת המשטרה הקרובה ולהגיש תלונה.  לאחר הגשת התלונה המשטרה תמשיך ותחקור את התלונה באמצעות זימון עדים וחשודים. יכול להיות מוגש כתב אישום כנגד העבריין אם יוחלט כך על ידי תובע משטרתי או פרקליט. לאחר הגשת התלונה התיק מתנהל כאשר התובעת היא מדינת ישראל והתוקף הוא הנאשם. במקביל להליך הפלילי, הנאנסת יכולה להגיש תלונה אזרחית כנגד התוקף או כל מי שסייע לו וגרם לתקיפה. 

אדם מוגדר כי מי שאונס אם הוא קיים יחסי מין עם אישה בנסיבות הבאות לפיס'345: 

1.כשהיחסי המין קיומו שלא בהסכמתה החופשית של האישה

2.במצב שבו קיומו יחסי המין בהסכמה, אך הסכמתה הושגה במרמה לגבי מיהות העושה או מהות המעשה 

3. במצב שבו אדם מקיים יחסי מין עם קטינה שלא מלאו לה עדיין 14 שנים, גם אם היחסים קיומו בהסכמתה, הוא יחשב כמי שאנס את הקטינה. הרציונל מאחורי קביעה זאת, הוא שקטינה מתחת לגיל 14 לא כשירה לתת את הסכמתה ולכן לא רלוונטי אם הסכמתה נתנה או לא. 

4.קיום יחסי מין עם אישה, תוך ניצול מצב של חוסר הכרה או מצב אחר אשר מונע ממנה לתת את הסכמתה החופשית עולה כדי אונס. 

5. במצב שבו אדם מקיים יחסי מין עם אישה תוך ניצול היותה חולת נפש או לקויה בשכלה (פיגור שכלי) ובשל מצב זה של אותה אישה הסכמתה לקיום היחסים לא הייתה בהסכמתה החופשית- ייחשב כאונס. 

לעניין יסוד היעדר ההסכמה של האישה, יסוד זה ייבחן מנקודת מבטה של המתלוננת במבחן סובייקטיבי וללא קשר להפעלת לחץ איומים או אלימות מצד הנאשם. 

התיישנות בעבירת האינוס

 נושא ההתיישנות מוסדר בס'9 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב) 1982. אשר קובע כלל כי אורך תקופת ההתיישנות נקבע בהתאם לחומרת העבירה. עבירות מין מסווגות כעבירות מסוג פשע. מנין תקופת ההתיישנות יחול מיום ביצוע העבירה. לפי חוק ההתיישנות נפגעי עבירה יכולים להגיש תלונה עד שבע שנים לאחר מועד ביצוע העבירה. ובמידה ומדובר בקטינים, סיפרת ההתיישנות תתחיל מהגיעם לגיל 18. כאשר מדובר בעבירת מין בקטין, תקופת ההתיישנות תחל מהגיעו של קורבן העבירה לגיל 28. 

צרו קשר
אנחנו כאן בשבילכם

אני עומד לרשותכם 7 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה. אשמח לענות על כל שאלה, לתמוך, ללוות ולהסיר מכם טרדות ודאגות. אעשה את כל הדרוש על מנת לעמוד בציפיותיכם, ובטוחני כי נבצע את הליווי והייצוג ברמה הגבוהה ביותר, לשביעות רצונכם. הינכם בידיים טובות ומקצועיות! השאירו פרטים ואחזור בהקדם.