המתת תינוק

מדובר על  מעשה יחסית נדיר שמתרחש במצבים קיצוניים ומיוחדים, בהם אישה גורמת למות התינוק החי שילדה כשהיא שרויה במצב של ערעור שיקול הדעת מאחר וטרם החלימה לגמרי מתוצאות הלידה או מתוצאות ההנקה לאחר הלידה. בדיקת נסיבות המקרה מוקד הדיון במקרה…

תקיפת קטין או חסר ישע

מהי תקיפת קטין או חסר ישע-  עבירת תקיפת קטין או חסר ישע נחשבת לעבירה חמורה הן בעיני המחוקק והן בעייני בתי המשפט. בס'368ב קבע המחוקק עבירה ייחודית לעניין תקיפת קטין או חסר ישע וזאת במטרה להגן על קורבנות העבירה, על…

התעללות בקטין ס'368ג

מהי עבירת התעללות בקטין?  ס' 368ג התעללות בקטין או בחסר ישע– העושה בקטין או בחסר ישע מעשה התעללות גופנית, נפשית או מינית, דינו – מאסר שבע שנים; היה העושה אחראי על קטין או חסר ישע, דינו – מאסר תשע שנים. …