תקיפה סתם

מהי תקיפה- ס'378 לחוק העונשין מגדיר תקיפה מהי. ההגדרה של תקיפה סתם בחוק העונשין מאוד רחבה וכוללת בתוכה מקרים רבים, שחלקם בכלל לא כוללים מגע פיזי בין התוקף לבין הקורבן. ס'378 לחוק העונשין מגדיר תקיפה כמצב שבו מכים, דוחפים או…

תקיפה הגורמת חבלה ממשית

סעיף 380 לחוק העונשין מגדיר "תקיפה הגורמת חבלה של ממש" כתקיפה שבה נגרם למותקף פגיעה גופנית. על פי הגדרה זו, כל נזק גופני שגורם לחבלה פיזית, כמו שריטה, פצע, שפשוף, כתם כחול וכו', יכול להיחשב כחבלה של ממש. מהי רמת…

תקיפה בנסיבות מחמירות

עוצמת הענישה במקרים של תקיפה נקבעת על פי עוצמת הפגיעה או הנזקים שנגרמו על ידי התקיפה. בהתאם לחוק, בכל מקרה של תקיפה, בית המשפט יכול לאפשר ענישה של 2 עד 5 שנות מאסר. עם זאת, אם בית המשפט מחליט שהתקיפה…

עבירות אלימות

מהן עבירות אלימות? עבירות אלימות הינן קבוצה של עבירות שכוללות: איומים, סחיטה, תקיפה, הצתה, רצח, שוד, תקיפת שוטרים ועוד- עבירות אלו נעשות תוך שימוש באלימות כפי שהיא מוגדרת בחוק העונשין. נוכח הערכים החברתיים של שלמות הגוף וביטחון הציבור, המחוקק ובתי…

עבירות אלימות במשפחה

אלימות במשפחה היא נושא טעון ומורכב מכל הבחינות. כפי שניתן להסיק, מדובר כאן בעבירות אלימות על סוגיהן המתרחשות בתוך התא המשפחתי וקשורה לרוב ליחסים הנרקמים בתוך המשפחה. זו יכולה להיות אלימות בין בני זוג, אלימות של ההורים כלפי ילדיהם או…