בלוג

שימוש בכוח או באיומים למנוע מעצר

מהם עבירות נגד שוטרים? 

למעשה, שוטרים הם עובדי ציבור המתגייסים למשטרה כדי לשמור על ביטחון הציבור. הם עובדים בשעות לא שגרתיות, עם אוכלוסייה בעייתית. ישנם מקרים בהם שוטרים נפגעו במהלך עבודתם, כמו שוטר תנועה שנדרס למוות תוך כדי תפקידו או סוכן משטרתי שחוסל. 

בגלל תפקידם הרגיש ורמת החשיפה שלהם לסכנה, נתפסות עבירות כלפי שוטרים בהקשר של מילוי תפקידם כפגיעה בשלטון החוק. מערכת אכיפת החוק מתייחסת בחומרה רבה לעבירות אלו ורמת הענישה על תקיפת שוטר היא חמורה יותר מאשר עבירות דומות שהתבצעו שלא כנגד שוטר. ברוב מקרי האלימות כנגד שוטרים, קרוב לוודאי שהשופטים ייטו בעמדת התביעה ויטילו ענישה ממשית שכוללת אף עונשי מאסר, נוסף על קנסות ומאסירים מותנים. 

כאמור, מומלץ להימנע מפגיעה בעובדי ציבור בכלל ובשוטרים בפרט, כאשר הם ממלאים את תפקידם. המערכת רואה בחומרה רבה על פגיעה בעובדי ציבור, שכן הם מייצגים את שלטון החוק ומנסים לבצע את המטלות שהוטלו עליהם. 

ישנן סוגים שונים של עבירות כנגד שוטרים, להלן פירוט העבירות:

  1. עבירת תקיפת שוטר בעת מילוי תפקידו ס'273 – התוקף שוטר והתקיפה קשורה למילוי תפקידו כחוק או אדם אחר העוזר לשוטר כשהשוטר ממלא תפקידו כחוק, דינו – מאסר עד שלוש שנים ולא פחות מחודש ימים. 
  2. ס'275 הפרעה לשוטר בשעת מילוי תפקידו- עושה מעשה בכוונה להפריע לשוטר כשהוא ממלא תפקידו כחוק או להכשילו בכך, או להפריע לאדם אחר או להכשילו מלעזור לשוטר, דינו – מאסר עד שלוש שנים ולא פחות משבועיים ימים. 
  3. ס'288 העלבת עובד ציבור- המעליב בתנועות, במילים או במעשים, עובד הציבור, או דיין או פקיד של בית דין דתי או חבר ועדת חקירה לפי חוק ועדת חקירה, תשכ"ט-1986, כשהם ממלאים תפקידם או בנוגע למילוי תפקידם, דינו – מאסר ששה חודשים. 

מהי עבירת שימוש בכוח או איומים כדי למנוע מעצר? 

באופן עקרוני  נדרש צו בית משפט כדי לעצור אדם, אך קיימים מקרים בהם שוטר רשאי לבצע מעצר גם ללא צו. למעשה, ניתן לעצור אדם ללא צו למשך 48 שעות ולאחר מכן יש לקבל צו מבית משפט כדי להאריך את משך המעצר. עם זאת, ישנם מקרים בהם לשוטר יש סמכות לעצור אדם ולהביא אותו לתחנת משטרה גם ללא צו. במידה והחשוד מתנגד למעצר או מתחמק השוטר רשאי להשתמש בכוח סביר הנדרש לצורך ביצוע המעצר. 

למעשה, החוק מגדיר למשטרה בדיוק את מי היא יכולה לעצור ואת מי לא. המעצרים של המשטרה נעשים לפי סמכויות השוטרים ולפי פעולות שמבצע אדם מסוים, המצדיקות את מעצרו. ביצוע חיפוש או מעצר שלא כדין או שלא בתום לב, הוא מעצר שלא כחוק, לפי הדין של המשטרה. 

עבירה זו מצויה בס'47 (א) לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש)- "המשתמש בכוח או באיומים כדי למנוע או להכשיל מעצר חוקי, שלו או של אדם אחר, או כדי להכשיל חיפוש חוקי, דינו – מאסר ששה חדשים או קנס 750 לירות." 

עבירה זו עוסקת במצב שבו אדם משתמש בכוח או מאיים כדי למנוע או להכשיל את המעצר שהוא כשלעצמו על פי דין, שלו או של אדם אחר. או בשביל להכשיל חיפוש שהוא על פי דין. לעניין חיפוש חוקי, ישנה חובה לבקש את הסכמתו של החשוד. שוטר רשאי לערוך חיפוש חיצוני בגוף החשוד רק כאשר יש חשד סביר שבגופו של החשוד נמצאת ראיה להוכחת ביצועה של עבירה, או כאשר יש בידיו ראיה להוכחת הקשר שבין החשוד לבין ביצוע העבירה, וזאת בהסכמתו של החשוד. 

 מדובר בעבירה שלרוב לא עומדת לבדה והיא נלווית לעבירות מקור חמורות יותר, כך שבמסגרת משא ומתן לרוב יש נטייה למחוק את אותן עבירות אך יחד עם זאת כאשר אותן עבירות עומדות לבדן יש לבדוק היטב האם מלכתחילה הייתה עילה בדין לפנות לאותו אזרח ולהפר את שלוותו שכן או אז העבירה לא הייתה מתקיימת ובמצב דברים כזה יש להביא זאת בחשבון בעת גזירת הדין. 

רף הענישה בעבירות מסוג זה כאשר הן עומדות לבדן יכול לנוע החל מאי הרשעה במקרים המתאימים ועד למספר חודשי מאסר שיינשאו בדרך של עבודות שירות. במקרים קיצונים יותר הדבר אף עלול להוביל לעונשי מאסר בפועל מאחורי סורג ובריח, ולכן כדי ומומלץ להיוועץ  בשירותיו של עוד פלילי מנוסה למקסימום תוצאות ההליך הפלילי. 

אין באמור לשמש כייעוץ משפטי שכן כל מקרה נבחן לגופו. אתם או יקירכם הסתבך עם החוק?

היוועצות עם עורך דין פלילי מנוסה בשלב מקדמי יכולה לעשות את ההבדל בין חקירה "רגילה" שבסופה התיק ייסגר בלא כלום, ובין "הפללה עצמית" שתוביל למעצר במקרה הטוב, ובמקרה החמור יותר – לכתב אישום. אם גם אתם אדונים לגורלכם – פנו אלינו עכשיו או השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי. נשמח ללוותכם, לייצג להכווין ולפתור את הסוגייה המשפטית על הצד הטוב ביותר. בטוחני כי נבצע את הליווי והייצוג ברמה הגבוהה ביותר, ולשביעות רצונכם.

הנה הטלפון הישיר שלי:050-7719770 , התקשרו עכשיו ללא דיחוי, או שילחו הודעה בכל שעה: WhatsApp, אנו כאן בשבילכם. 

ראו עוד: אודות המשרד | שירותי המשרד | ההליך הפלילי | משרדנו בתקשורת | שאלות ותשובות | בלוג פלילי | המלצות | צור קשר  

משרדנו בתקשורת

צרו קשר
אנחנו כאן בשבילכם

אני עומד לרשותכם 7 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה. אשמח לענות על כל שאלה, לתמוך, ללוות ולהסיר מכם טרדות ודאגות. אעשה את כל הדרוש על מנת לעמוד בציפיותיכם, ובטוחני כי נבצע את הליווי והייצוג ברמה הגבוהה ביותר, לשביעות רצונכם. הינכם בידיים טובות ומקצועיות! השאירו פרטים ואחזור בהקדם.