בלוג

הצתה

חוק העונשין מונה שלוש עבירות הצתה, שתיים מהעבירות אלו בוצעו בכוונת זדון והענישה בגינן חמורה יותר. ולצידן עבירה נוספת של הבערת אש ברשלנות והעונש בגינה פחות חמור. 

מהי הגדרה של עבירות הצתה? 

עבירה זו מוגדרת בס'448 לחוק העונשין:" המשלח אש במזיד בדבר לא לו, דינו – מאסר חמש עשרה שנים; עשה כן במטרה לפגוע בנכס של המדינה, בנכס המשמש את הציבור, באתר טבע, בצמחיה או בבטחת דרי הסביבה או במטרה לפגוע בבני אדם, דינו – מאסר עשרים שנים. 

לפי לשון החוק ניתן להבין כי העבירה כוללת מעשה של שילוח אש בכל דרך ובכל אמצעי כאשר נדרש כי המצית מבצע את המעשה במזיד- מתוך כוונה לבצע את ההצתה. לעומת זאת, ישנה את עבירה של גרימת שריפה ברשלנות הקבועה בס'449 לחוק העונשין שהאש נגרמת שלא באופן מכוון על ידי המצית. 

ס'449 גרימת שריפה ברשלנות:" הגורם ברשלנות לשריפת דבר לא לו, או הגורם ברשלנות סכנת שריפה לדבר לא לו, דינו – מאסר שלוש שנים." 

מה התביעה צריכה להוכיח כדי להרשיע אדם בעבירה זו? 

כדי לבסס הרשעה בפלילים בגין עבירה זו התביעה נדרשת להוכיח שני יסודות. האחד, היסוד העובדתי- התביעה נדרשת להוכיח כי הנאשם הצית בפועל נכס שלא שלו. השני היסוד הנפשי- התביעה נדרשת להוכיח כי לנאשם הייתה מודעות למעשה זה. למעשה כדי להרשיע את אותו אדם התביעה צריכה להוכיח ששני היסודות כאמור מתקיימים מעבר לכול ספק סביר.

מהן שיטות ההצתה הנפוצות?

  1. מילוי בקבוקי פלסטיק בתחנת דלק, מגיעים לזיקת ההצתה ברכב ומבצעים את ההצתה. 
  2. השלכת בקבוק תעברה לעבר היעד 
  3. הצתת רכב- שבירת חלון והשלכת בקבוק עם חומר דליק 
  4. הצתה באמצעות מצית או גפרורים ללא חומר דלק- שיטה המאפיינת הצתות שמבצועות על ידי בני נוער 

מהן יסודות עבירת ההצתה? 

עבירת ההצתה כוללת יסוד עובדתי ונפשי. היסוד העובדתי מתקיים כאשר מתקיימות הנסיבות וההתנהגות הנדרשת הקבועות בסעיף העבירה. ההתנהגות הנדרשת היא "שילוח", והנסיבות הן "אש", והשילוח יהיה "בדבר לא לו". הכוונה היא  שההצתה נעשתה על דבר מה שאינו שייך למצית. בנוסף על כך, נדרש ששילוח האש יעשה במזיד- היסוד הנפשי הנדרש והוא מוגדר בס'90א(1) לחוק העונשין. זדון או  מזיג הוא מודעות לנסיבות העבירה ופזיזות כלפי תוצאת העבירה. 

הסיפא של הסעיף דורשת גם יסוד עובדתי ונפשי זהה לזה של הרישא מלבד שנוספו לו נסיבות נוספות והן "נכס של המדינה" או נכס המשמש את הציבור או פגיעה בבני אדם. נוסף על כך, היסוד הנפשי הנדרש לפי הסיפא הוא כוונה לגרום פגיעה באחד מאלו. 

צרו קשר
אנחנו כאן בשבילכם

אני עומד לרשותכם 7 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה. אשמח לענות על כל שאלה, לתמוך, ללוות ולהסיר מכם טרדות ודאגות. אעשה את כל הדרוש על מנת לעמוד בציפיותיכם, ובטוחני כי נבצע את הליווי והייצוג ברמה הגבוהה ביותר, לשביעות רצונכם. הינכם בידיים טובות ומקצועיות! השאירו פרטים ואחזור בהקדם.