בלוג

המתה בנסיבות של אחריות מופחתת

מהן עבירות ההמתה במשפט הפלילי? 

העבירות החמורות ביותר הקיימות במשפט הפלילי הן עבירות "המתה". בחוק העונשין ישנם 3 סוגים של עבירות המתה שכדי להוכיח כול אחת מהן, יש צורך בהוכחת יסודות מסוימים. 

כל עבירה פלילית מורכבת משני יסודות: הראשון הוא היסוד העובדתי אשר במסגרתו, התביעה צריכה להוכיח כי הנאשם ביצע עבירה מסוימת מבחינה עובדתית. ובחלק מהעבירות התביעה אף נדרשת להוכיח "רכיב תוצאתי". כלומר, שהמעשה שביצע הנאשם גרם למוות. היסוד השני הוא היסוד הנפשי. כלומר התביעה צריכה להוכיח שאותו נאשם היה מודע ומעשה וכן לנסיבות המעשה. וגם בעבירות מסוימות להוכיח שהנאשם התכוון לתוצאה של המעשה. 

 מה שינה תיקון 137 במצב המשפטי? 

עד לתיקון חוק העונשין כלל שלוש עבירות המתה מרכזיות שנלקחו מהחוק המנדטורי: רצח, הריגה, וגרימת מוות ברשלנות. לפי תיקון 137 עבירת הרצח וההריגה יפוצלו כך שבסופו של דבר יהיו ארבע עבירות חדשות: רצח בנסיבות מחמירות, רצח, המתה בנסיבות של אחריות מופחתת והמתה בקלות דעת. 

המתה בנסיבות של אחריות מופחתת

301ב. (א) על אף האמור בסעיפים 300 ו-301א, הגורם בכוונה או באדישות למותו של אדם והמעשה נעשה כשהנאשם היה נתון במצב של מצוקה נפשית קשה, עקב התעללות חמורה ומתמשכת בו או בבן משפחתו, בידי מי שהנאשם גרם למותו, דינו – מאסר חמש עשרה שנים.

           (ב)  על אף האמור בסעיפים 300 ו-301א, הגורם בכוונה או באדישות למותו של אדם באחת מהנסיבות המפורטות להלן, דינו – מאסר עשרים שנים:

(1)   המעשה בוצע בתכוף לאחר התגרות כלפי הנאשם ובתגובה לאותה התגרות, ובלבד שמתקיימים שניים אלה:

(א)   בעקבות ההתגרות הנאשם התקשה במידה ניכרת לשלוט בעצמו;

(ב)   יש בקושי האמור בפסקת משנה (א) כדי למתן את אשמתו של הנאשם, בשים לב למכלול נסיבות העניין;

(2)   המעשה נעשה במצב שבו, בשל הפרעה נפשית חמורה או בשל ליקוי בכושרו השכלי, הוגבלה יכולתו של הנאשם במידה ניכרת, אך לא עד כדי חוסר יכולת של ממש כאמור בסעיף 34ח –

(א)   להבין את אשר הוא עושה או את הפסול שבמעשהו; או

(ב)   להימנע מעשיית המעשה;

(3)   המעשה נעשה במצב שבו מעשהו של הנאשם חרג במידה מועטה מתחולת סייג לאחריות לפי סעיפים 34י, 34יא או 34יב, ויש בנסיבות העניין כדי למתן את אשמתו.

           (ג)   על אף האמור בסעיפים 300 ו-301א, מי שגרם למותו של אדם ורואים אותו כמי שעשה את המעשה באדישות לפי סעיפים 34א(א)(1), 34ט(ב) או 34יד(ב) רישה, דינו – מאסר עשרים שנים.

עבירה זו מאפשרת לבית המשפט להרשיע בעבירה קלה יותר מעבירת הרצח אם יוכח כי התקיימו נסיבות מסוימות- קנטור, המתה בעקבות מצב של הפרעה נפשית חמורה, המתה תוך חריגה מועטה מהגנה עצמית. במקרים אלו העונש יהיה עד 20 שנות מאסר. בנוסף, העבירה כוללת נסיבה של המתה עקב מצוקה נפשית, התעללות חמורה בנאשם או בבן משפחתו, שהעונש בצידה 15 שנות מאסר. 

הקנטור כנסיבה לאחריות מופחתת- 

בעקבות הרפורמה נקבע כי המתה של אדם אחד על ידי אדם אחר כתוצאה מקנטור, מפחיתה את האחריות הפלילית של הנאשם ומחליפה את עבירת הרצח בעבירת ההמתה בנסיבות של אחריות מופחתת, זאת בתנאי שיהיה ניתן להוכיח כי הנאשם המית את הקורבן מיד לאחר התגרות ובתגובה לה. וכתוצאה ממנה הנאשם התקשה לשלוט בעצמו. 

מהי המתה בקלות דעת? 

עבירה זו נוגעת למקרים בהם נאשם לקח על עצמו סיכון בלתי סביר שהתממש והביא למותם של אחרים למרות שהנאשם לא רצה שהסיכון התממש. אולם הוא לקח סיכון בלתי סביר שמהווה "קלות דעת".

המתה בקלות דעת

301ג. הגורם למותו של אדם בקלות דעת, דינו – מאסר שתים עשרה שנים.

צרו קשר
אנחנו כאן בשבילכם

אני עומד לרשותכם 7 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה. אשמח לענות על כל שאלה, לתמוך, ללוות ולהסיר מכם טרדות ודאגות. אעשה את כל הדרוש על מנת לעמוד בציפיותיכם, ובטוחני כי נבצע את הליווי והייצוג ברמה הגבוהה ביותר, לשביעות רצונכם. הינכם בידיים טובות ומקצועיות! השאירו פרטים ואחזור בהקדם.