בלוג

איסור מכירת אגרופן או סכין לקטין

מהי החזקת סכין שלא כדין?

האיסור על החזקת סכין מצוי בחוק העונשין בס'186 אשר קובע כי אדם המחזיק סכין או אגרופן מחוץ לתחום ביתו או חצריו ולא הוכיח כי ההחזקה נעשתה למטרה כשרה דינו- מאסר חמש שנים. סכין מוגדר בס'184 לחוק העונשין:" כלי בעל להב או כלי אחר שמסוגל לדקור או לחתוך". ומגדיר "אולר"- סכין מתקפלת שאורך להבה אינו עולה על עשרה ס"מ ושלא ניתן להפכה, בעזרת קפיץ או באמצעי אחר, לסכין שלהבה קבוע. 

ס'186 החזקת אגרופן או סכין שלא כדין– 

 (א)  המחזיק אגרופן או סכין מחוץ לתחום ביתו או חצריו ולא הוכיח כי החזיקם למטרה כשרה, דינו – מאסר חמש שנים.

 (ב)  לעניין סעיף זה, חזקה היא כי החזקת אולר הנה למטרה כשרה. החזקה לפי סעיף קטן זה לא תחול על החזקת אולר במוסדות חינוך או במקומות אחרים, הכל כמפורט בתוספת השנייה, או בסמוך אליהם.

  (ג)   השר לביטחון הפנים רשאי בצו, מטעמים של שמירה על ביטחון הציבור ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, לשנות את התוספת השנייה לעניין סעיף קטן (ב).

למעשה, המחוקק רואה בעין מחמירה את כול הקשור לשימוש בסכין שלא כחוק. לפי חוק העונשין סכין היא לא רק סכין קונבנציונלית אלא גם כל חפץ אחר אשר באמצעותו ניתן לדקור ולחתוך, כמו למשל דוקרן. 

מהו האיסור על מכירת אגרופן או סכין לקטין לפי ס'185א?

למעשה, חוק העונשין מטיל איסור על אחזקת סכין או אגרופן. תכלית האיסור היא למנוע פגיעות בגוף ובכלל אלימות בין בני אדם, לרבות בני נוער. בניגוד לבגירים המבצעים עבירות פליליות, נערים המבצעים עבירה פלילית עומדים לדין בית משפט נפרד- בית משפט לנוער. 

בכול הקשור לנערים, קיים חוק ספציפי העוסק בעניינם, והוא חוק הנוער אשר מסדיר את כל אופן הטיפול בנערים בהקשר הפלילי. נער מוגדר בתור מישהו שטרם מלאו לו 18 שנים. אך הגיל בו הנער מוגדר כבר עונשין הוא מגיל 12. הפעול היוצא הוא שקטין בן 10 שנתפס עם סכין לא יועמד לדין היות והוא טרם הגיע לגיל האחריות הפלילית. 

מכירת אגרופן או סכין לקטין הינה עבירה חמורה הטומנת בצידה עד 7 שנות מאסר. מטרת החוק הינו להגן על הציבור ולמנוע הפצת כלי תקיפה קטלניים לקטינים שהינם קלי דעת ועלולים לעשות שימוש קטלני בסכינים או אגרופנים. 

ס'185א לחוק קובע כי בעל עסק או מי שעובד בעסק לא ימכור אגרופן או סכין למעט סכין לצורכי בית, לקטין. האיסור חל על בעל עסק ו/או מי שעובד בעסק. האיסור לא חל על סכין המשמשת לצורכי בית. בנוסף, החוק מעניק לבעל עסק או למי שעובד בעסק לדרוש מאדם המבקש שימכרו לו סכין או אגרופן, תעודה שבה ניתן לוודא את גילו. מטרת הוראה זו היא להעניק סמכות חוקית לבעל עסק לברר את גילו של הרוכש בכדי שלא ייפול לביצוע עבירה פלילית במקום בו קיים ספק בדבר גילו של מי שמבקש לרכוש סכין שלא לצורכי בית. 

יש לציין, כי החוק קובע חובה על בעל עסק אשר מוכר אגרופנים או סכינים, להציג במקום בולט בעסקו הודעה ברורה שיקבע השר לביטחון הפנים, המפטרת את הוראות האיסור על ממכר סכינים או אגרופנים לקטינים. העונש בגין עבירה זו הינו עונש של עד שבע שנות מאסר. 

ס'185 איסור מכירת אגרופן או סכין לקטין- 

  1. בעל עסק או מי שעובד בעסק לא ימכור אגרופן או סכין, למעט סכין לצורכי בית, לקטין; העובר על הוראה זו, דינו – מאסר שבע שנים. 
  2. ענין סעיף קטן (א), רשאי בעל עסק או מי שעובד בעסק לדרוש מאדם המבקש שימכרו לו אגרופן או סכין, למעט סכין לצורכי בית, תעודה שבה ניתן לוודא את גילו.
  3. בעל עסק המוכר אגרופנים או סכינים, יציג במקום בולט בעסקו הודעה, בצורה שיקבע השר לביטחון הפנים, המפרטת את הוראות סעיף זה; הוראה זו לא תחול על עסק המוכר סכינים לצורכי בית בלבד.
  4. י שלא קיים את הוראות סעיפים קטנים (א) או (ג), רואים אותו כמי שלא קיים תנאי מתנאי הרשיון שניתן לו לפי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968, והוראות החוק האמור יחולו עליו.

אין באמור לשמש כייעוץ משפטי שכן כל מקרה נבחן לגופו. אתם או יקירכם הסתבך עם החוק?

היוועצות עם עורך דין פלילי מנוסה בשלב מקדמי יכולה לעשות את ההבדל בין חקירה "רגילה" שבסופה התיק ייסגר בלא כלום, ובין "הפללה עצמית" שתוביל למעצר במקרה הטוב, ובמקרה החמור יותר – לכתב אישום. אם גם אתם אדונים לגורלכם – פנו אלינו עכשיו או השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי. נשמח ללוותכם, לייצג להכווין ולפתור את הסוגייה המשפטית על הצד הטוב ביותר. בטוחני כי נבצע את הליווי והייצוג ברמה הגבוהה ביותר, ולשביעות רצונכם.

הנה הטלפון הישיר שלי:050-7719770 , התקשרו עכשיו ללא דיחוי, או שילחו הודעה בכל שעה: WhatsApp, אנו כאן בשבילכם. 

ראו עוד: אודות המשרד | שירותי המשרד | ההליך הפלילי | משרדנו בתקשורת | שאלות ותשובות | בלוג פלילי | המלצות | צור קשר  

צרו קשר
אנחנו כאן בשבילכם

אני עומד לרשותכם 7 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה. אשמח לענות על כל שאלה, לתמוך, ללוות ולהסיר מכם טרדות ודאגות. אעשה את כל הדרוש על מנת לעמוד בציפיותיכם, ובטוחני כי נבצע את הליווי והייצוג ברמה הגבוהה ביותר, לשביעות רצונכם. הינכם בידיים טובות ומקצועיות! השאירו פרטים ואחזור בהקדם.