עבירות השוד

מהי עבירת השוד?  שוד הוא גניבה הנעשית תוך שימוש באלימות והפחדה. עבירה זו משלבת פגיעה בזכות קניין עם פגיעה בחיים בגוף ובחירות ולכן הענישה בגינן גובה יותר מאשר בעבירות גניבה רגילות. אדם אשר הורשע בעבירת שוד צפוי לעונש מאסר בפועל…

Search