נזק  לרכוש בזדון

מהן עבירות רכוש? עבירות רכוש הינן עבירות הנעשות במטרה לפגוע ברכושו של אדם או לשלול את זכויותיו בנוגע לרכוש. עבירות רכוש פוגעות בזכויות היסוד של האדם, ולרוב מהוות סכנה לשלומו כאשר הן מתבצעות תוך שימוש באלימות, הפחדה ומעשה מרמה. עבירות…

עבירת גניבה

מהי עבירת הגניבה? עבירת הגניבה היא בין העבירות הוותיקות בחוק העונשין. כבר בתקופת התנ"ך נצטווה עם ישראל לא לגנוב וזאת כחלק מן המצוות שבין אדם לחברו, המוזכרות בלוחות הברית. כיום בחוק העונשין ישנן עבירות שונות אשר משקפות את יחסו של…

קבלת דבר במרמה

קבלת דבר במרמה היא עבירה פלילית, אשר מוגדרת בחוק העונשין תחת ס'415. חוק העונשין קובע כי העונש על קבלת דבר במרמה הוא עד שלוש שנות מאסר, על קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות העונש יכול להגיע לכדי חמש שנות מאסר. עבירה…

עבירות מחשב ואינטרנט

מחשבים ואינטרנט הפכו לצורת ההתנהלות המרכזית בעולם שלנו כיום. אלו הן הפלטפורמות בהן רבים מאיתנו עובדים, לומדים, רוכשים, מנהלים קשרים חברתיים ומבצעים אינספור פעולות סביב השעון. יחד עם התפתחות הטכנולוגיות והרחבת השימוש במחשב, חלה גם עלייה במגוון המעשים הפליליים בתחומי…

עבירות זיוף

לא פעם מגיעים למשרדנו תיקים הנוגעים לעבירות זיוף, החל מאנשים נורמטיביים שזייפו חתימה ועד למעשים מורכבים יותר שמטרתם לקבל דבר במרמה. עבירות זיוף מתייחסות לתחומים רבים, לדוגמה: זיוף מסמכים, זיוף אישורי לימודים, זיוף אישור בעלות על נכס / רכב, זיוף…

חבלה במזיד לרכב

חיבלו לכם ברכב במזיד? חיבלתם בכלי רכב של מישהו אחר? תתפלאו לשמוע מה העונש הקבוע בחוק: המחוקק קובע כי מדובר בעבירה מסוג פשע והענישה עליה חמורה במיוחד!סעיף 413 ה' לחוק העונשין: "ההורס או פוגע במזיד ברכב או בחלק ממנו דינו…

הונאה

מהי עבירת הונאה- הונאה היא הטעיה מכוונת של אדם או של קבוצת אנשים, הגורמת נזק למי שהטעו אותו. המניע לביצוע העבירה יכול להיות תועלת חומרית למי שמבצע אותה- קבלת דבר במרמה. לפי הדין הפלילי הונאה היא פשע או עבירה שמבוצעת…

גניבת כרטיס אשראי

עם השנים החלה תופעת ההונאה בכרטיסי אשראי לתפוס תאוצה. להבדיל מעבירות גניבה אחרות, כמו למשל: גניבת רכבים, פריצה לבתים, השחתת רכוש וכדומה, גניבה באמצעות כרטיסי חיוב מוגדרת על ידי המחוקק כעבירת הונאה, ללא התייחסות להיקף הרכוש שנגזל ולחומרתה. אם כך…

גניבה בידי עובד

מהי עבירת הגניבה-  חוק העונשין מאגד בפרק יא' "פגיעות ברכוש" שלל עבירות גניבה. עבירות הגניבה הן סדרה של עבירות – ס'383-ס'401 בחוק העונשין, כאשר כל עבירת גניבה נבדלת מהשנייה בחומרתה. גניבה היא למעשה נטילת קניין של אדם אחר ללא הסכמתו,…

Search