תקיפת שוטרים

כאשר מדברים על תקיפת שוטרים מדברים על הפרת אוטונומיה בין הגוף לבין הפרט, לא מבינים במה מדובר? קחו למשל יריעה נרחבת של עבירות תקיפה הגורמות בסופו של דבר לחבלה, נזק בגוף או בנפש. וכך על פי החוק הפלילי שמפרים את…

שימוש בכוח או באיומים למנוע מעצר

מהם עבירות נגד שוטרים?  למעשה, שוטרים הם עובדי ציבור המתגייסים למשטרה כדי לשמור על ביטחון הציבור. הם עובדים בשעות לא שגרתיות, עם אוכלוסייה בעייתית. ישנם מקרים בהם שוטרים נפגעו במהלך עבודתם, כמו שוטר תנועה שנדרס למוות תוך כדי תפקידו או…

הפרעה לשוטר במילוי תפקידו

מהי הפרעה לשוטר במילוי תפקידו?  עבירה זו מנויה בפרק "פגיעה בסדרי שלטון ומשפט". לעיתים קרובות שוטרים משתמשים בעבירה זו כלפי אזרחים שלא נשמעו להוראותיהם או שלא התנהגו כלפיהם בכבוד. למעשה הפרעה היא עשיית מעשה בכוונה להפריע או להכשיל שוטר למלא…

העלבת עובד ציבור

מהי העלבת עובד ציבור? עובדי ציבור מייצגים בעבודתם את המדינה ומוסדותיה ולכן יש עליהם פיקוח והם חשופים לביקורת הן מצד הציבור והן מצד המדינה. וכדי לאפשר להם לעבוד כראוי ללא חשש מפגיעות על ידי הציבור החוק קובע איסור על העלבתם….

Search