בלוג

קטינים במשפט הפלילי 

חוק העונשין קובע כי לא ישא אדם באחריות פלילית בשל מעשה שעשה בטרם מלאו לו 12 שנים. כלומר לילד שטרם הגיע לגיל 12 לא תהיה בכלל אחריות פלילית על המעשה מאחר וההנחה שאינו בשל להבין את האיסור שבמעשו, את חומרתו ואת השלכותיו, ולכן לא ניתן לעצור קטין מתחת לגיל 12, להעמידו לדין או להענישו על המעשה.

קטין בדין הפלילי – מוגדר כמי שמעל גיל 12 שנים ומתחת לגיל 18 שנים ביום ביצוע העבירה.  אם כך, קטנים בהליך הפלילי זוכים לקבל התייחסות שונה במשפט הפלילי, בדגש על היבטים מהותיים וחינוכיים. הרציונל נובע מתוך הכרה בפוטנציאל הגבוה לשיקום ובחינת דרכי טיפול בקטינים. כך למשל הכלל בקטינים הוא אי הרשעה, והחריג הוא הרשעה, לעומת בגירים ששם הכלל הוא הרשעה, והחריג הוא אי הרשעה רק במקרים המתאימים לכך.

לעומת עבריין בוגר, כש- "עבריין קטין" שעבר על החוק ופוגש בפעם הראשונה את רשויות אכיפת החוק, יש חשש ממשי לפגיעה ורמיסת זכויותיו. כך למשל, ישנן הנחיות מסוימות הנוגעות לאופן שבו יש לזמן קטין לחקירה, בנוגע לכמות השעות שבהן מותר לחקור קטין, לכך שהחקירה צריכה להיעשות על ידי חוקר ילדים, לאפשרות שאחד ההורים יהיה נוכח בחדר החקירות, לכך שחקירת קטין שטרם מלאו לו 14 שנים לא יכולה להתבצע בין השעות 20:00-07:00, ולקטין שמלאו לו 14 שנים בין השעות 22:00-07:00 וכיוצא בזה.

כלל הציבור לא מודע לחוקים ולנהלים השונים שבחקירת קטינים, וכך קורה פעם אחר פעם שזכויות קטינים נרמסות ומופרות באופן בוטה. מכאן החשיבות הרבה בייצוג קטינים על ידי עו"ד אשר בקיא ומנוסה בתחום, שישמור על זכויותיו של הקטין בעת חקירתו, ולכן בין היתר על עו"ד המייצג – לעמוד על כך שאחד מהוריו של הקטין יהיה נוכח בחקירה, על אף הסיגים בחוק אשר מאפשרים לקצין החקירה למנוע זאת. 

בנוסף – ישנה חשיבות עליונה שעו"ד המייצג יהיה בקשר רציף עם גורמי אכיפת החוק, גורמי הרווחה, שירות המבחן, מוסדות שיקומיים, גורמי חינוך ועוד. אופי העבודה מצריך רגישות יתרה וסבלנות עד אין כץ בליווי צמוד לבני משפחתו של הקטין, וגיוסם לתהליך השיקומי שעליו לעבור. לכך חשיבות מכרעת להגעת התוצאה הרצויה ולגבי ההחלטות המתקבלות בסופו של יום על ידי הרשויות. 

במיוחד בייצוג של קטינים לכל דקה יש חשיבות מכרעת, שכן החל מרגע חקירת הקטין במשטרה, מונח קו ההגנה הראשוני אשר יקבע מלכתחילה את מסלול חייו של התיק הפלילי, וכמובן את אופן סגירתו.  

היכן מוסדרים זכויות הקטינים בהליך הפלילי?

ישראל חתומה על אמנת זכויות הילד, שקובעת כי טובת הילד צריכה תמיד להילקח בחשבון, לאורך כל ההליך הפלילי. בנוסף – חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), מנחה כיצד יש לפעול כאשר קטין מבצע מעשה אסור, נחקק לאור עקרון טובת הילד וקבע כי כבוד הילד, שיקומו הטיפול בו, האפשרות שלו להשתלב שוב בחברה, וגילו יילקחו בחשבון בכל הליך שננקט נגד קטין. לכן, קטין בדרך כלל יקבל עונש קל יותר מאשר בגיר וגם מקבל זכויות רבות יותר.

מה הם נהלי המשטרה עבור טיפול בקרב קטינים במשפט הפלילי?

אין הוראה מפורשת בעניין חקירה של קטין על ידי המשטרה. מתוך הבנה של הצרכים החריגים של הקטין, קבעה המשטרה נהלים אשר מנוסחים בפקודת המטה הארצי, אשר עונה לכינוי עבודת המשטרה עם קטינים. 

מה היא הפרוצדורה של טיפול מותנה?

אחת מן הסמכויות הכי משמעותיות של המשטרה בעניין של קטין, אשר נחשד בביצוע עבירה פלילית, הינה ההחלטה באם לפתוח לקטין תיק פלילי, או שמא להעבירו למסלול של "טיפול מותנה". משמעות ההחלטה באיזה מסלול יש לילך בטיפול בקטין, היא האם בסופו של יום יהיה לחובתו רישום פלילי, או שמא עניינו יסתיים בטיפול מותנה ללא כלום. 

במיוחד כשמדובר בקטינים הליך הפלילי ישנה חשיבות עליונה לאפשר להם "לזכות" בהזדמנות שניה לפתיחת  דף חדש. הזדמנות כזו לקטין אשר מסלול חייו נכתב מידי יום, לא יסולא בפז. 

צרו קשר
אנחנו כאן בשבילכם

אני עומד לרשותכם 7 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה. אשמח לענות על כל שאלה, לתמוך, ללוות ולהסיר מכם טרדות ודאגות. אעשה את כל הדרוש על מנת לעמוד בציפיותיכם, ובטוחני כי נבצע את הליווי והייצוג ברמה הגבוהה ביותר, לשביעות רצונכם. הינכם בידיים טובות ומקצועיות! השאירו פרטים ואחזור בהקדם.