בלוג

קובלנה פלילית

באמצעות הגשת קובלנה פלילית מאפשר המחוקק לכל אזרח בחלק מסוים מן העבירות, למשל בעבירת לשון הרע, להניע הליכים פלילים כנגד האדם שביצע נגדו עבירה פלילית וזאת ללא מעורבות של רשויות החקירה והתביעה. יחד עם זאת – בהנחה והתביעה תראה כי יש בקובלנה כל ממש היא יכולה ביוזמתה להיכנס בנעליי הקובל ולנהל את הקובלנה ככתב אישום של ממש בו המדינה תובעת את הנאשם. 


הקובלנה הפלילית נועדה לשרת את הערכים של הבאת עבריינים לדין ושמירת אמון הציבור באכיפת החוק. בדרך זו ידע כל אזרח, ובמיוחד נפגעי עבירה, כי יש בידיים לתרום להשלטת הסדר הציבורי.

קובלנה פלילית הינה בעצם התרחשותו של אישום פלילי, אבל להבדיל מאישום פלילי סטנדרטי בו המדינה היא הצד התובע, במצב של קובלנה פלילית יתבע בפלילים אדם פרטי אדם אחר. בעצם, היוועצות על ידי עורך דין תיתן בידכם להנהיג פרוצדורה פלילית אל מול מי שביצע עבירה פלילית בצורה עצמאית וללא עירוב של תביעה וגורמי חקירה. 

במצב של קובלנה פלילית שכיחה הסיטואציה אשר בה הוגשה מקודם תלונה למשטרת ישראל אבל מכל מיני סיבות, כמו לדוגמה – אי הוכחה או אי עניין עבור הציבור הרחב, בוצעה החלטה על סגירת התיק הפלילי ולא להמשיך בפרוצדורה הפלילית. במצב דברים כזה, יכול אדם מן הישוב להגיש קובלנה פלילית ולהעמיד אדם לדין פלילי עם סנקציה פלילית אף בניגוד למשטרת ישראל. 

כמו כן, פרוצדורה זו לא בהכרח מהווה המוצא הסופי, אשר מבוצע רק אחרי שמשטרת ישראל מבצעת החלטה לא להגיש כתב אישום, כי אם הפרוצדורה של קובלנה פלילית עשויה להיות פרוצדורה מרכזית אל מול הנאשם, על אף שהמשטרה עוד לא מחליטה אם כן או לא להגיש כתב אישום. בנוסף לזאת, הזכאות של הגשת קובלנה פלילית לא מבוצעת בתנאי של תלונה אשר הוגשה בעבר אל משטרת ישראל או לחלופין בפתיחה של תיק חקירה אל מול הנאשם.

מה הוא הפשר של קובלנה פלילית?

על ידי הגשה של קובלנה פלילית, אפשר לבוא לכדי אותו ממצא של כתב אישום ובכל מיני מצבים עשויים להפוך לכתב אישום, הדבר יתבצע בעת בה פרקליט המחוז ייטול אחריות לנהל את הדין. חרף זאת שכל אדם פרטי באפשרותו להגיש קובלנה פלילית, יש בנמצא תרחישים בהם עשוי בית משפט לאלץ את המתלונן למנות עורך דין אשר ינהל את הפרוצדורה הזאת.

מה העברות אשר בעטין אפשר להגיש קובלנה פלילית?

העבירות אשר בעטין אפשר להגיש קובלנה נמצאת בתוספת השנייה של חוק סדר המשפט הפלילי ומרביתן הן עבירות של עוון פשוטות, שעוסקות בעימות בין אדם לחברו. באופן זה אפשר להגיש קובלנה בעבירה של מטרד, הסבה של נזק לנכס, בריונות, הסגה של גבול ותקלות של הציבור הרחב. 

בנוסף לכך, אפשר להגיש בשל עבירה בהתאם לפקודה של זכות יוצרים, עבירה בהתאם לחוק הגנה של פרטיות, עברה בהתאם לחוק הגנה על הצרכן, עבירה בהתאם לחוק הבחירה בכנסת וכיוצא בזה. מאידך, יש בנמצא עבירות אשר לא ניתן להגיש בעטין קובלנה פלילית כך שאי אפשר להגיש קובלנה על עבירה המלווה בשימוש יתר של כוח בחיק המשפחה, או במצב אשר בו החשוד בביצוע של עבירה הינו קטין אשר לא הגיע לגיל ארבע עשרה, או במצב אשר בו מוגש כתב אישום פלילי באמצעות המדינה בשל אותו מעשה או לחלופין במצב אשר בו הנאשם הינו עובד מדינה.

הרגישות אשר טמונה בהליך של קובלנה פלילית – 

הדאגה של בזבוז זמן משווע וביצוע של פרוצדורת שווא, נוכח הדאגה כי הקובל מונע מן הצורך של נקמה, הביאו את בית המשפט לכתוב כמה קביעות השמות גדר לאפשרות של הקובל. בצורה זו כאשר בית משפט ימצא לנכון כי הקובל לא יכול לבצע קובלנה פלילית, או כי הוא עורך את ענייניו בצורה טורדנית, בסמכות בית משפט לחדול מהליך של קובלנה פלילית או שמא למנות לו ייצוג של עורך דין. משכך, מוטב יהיה להיוועץ עם עורך דין פלילי מנוסה  אשר יבחן את סיכויה בטרם תוגש הקובלנה, וכמובן שעדיף שהקובלנה תהיה מנוסחת על ידי עורך דין ותשקף נכונה רק את העוולות ולא את חומר הראיות חלילה. 

צרו קשר
אנחנו כאן בשבילכם

אני עומד לרשותכם 7 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה. אשמח לענות על כל שאלה, לתמוך, ללוות ולהסיר מכם טרדות ודאגות. אעשה את כל הדרוש על מנת לעמוד בציפיותיכם, ובטוחני כי נבצע את הליווי והייצוג ברמה הגבוהה ביותר, לשביעות רצונכם. הינכם בידיים טובות ומקצועיות! השאירו פרטים ואחזור בהקדם.