Archive

החוק במצבו הקיים אינו מציע הוראת חוק ספציפית שתגדיר את מעשיו של מעשה כ"אינוס מרחוק" אלא רק על ידי חיבורן של שלוש הוראות חוק: 1. אינוס במרמה ס' 345(א)(2) לחוק – קובע כי כאשר הסכמת האישה "הושגה במרמה לגבי מיהות העושה או מהות המעשה". באשר לקטינות...

אדם אשר מצא עצמו נפגע בעקבות תקיפה מינית שבוצעה כנגדו זכאי לליווי משפטי בהתאם לחוק "זכויות נפגעי עבירה". חשוב להדגיש כי לנפגעי עבירה באשר הם אין צד בהליך הפלילי המתנהל כנגד התוקף, אך הוא זכאי להיות נוכח בהליך, להביע את עמדתו לגבי תנאי שחרור הנאשם,...

בהתאם לחוק האוסר על סחר בבני אדם למטרות שונות, הכולל עבדות, עבודות כפיה, זנות, סחר באיברים ועוד, פועלת המדינה על מנת למגר את התופעה באמצעות חקיקה וענישה. בביצוע עבירות זנות המצב עוד חמור יותר לאור ריבוי הביקוש והתפשטות התופעה, משכך מבקש המחוקק לשלול מציאות שלפיה אדם...

כאשר מדברים על קיום יחסים בהסכמה מדברים לרוב על יחסי מין עם נשים או גברים שאינם קטינים או כניצול מרות או אז ייחשב הדבר על פי חוק כבעילה לא חוקית.  כאמור קיום יחסי מין עם נערה או נער קטינים גם אם יתרחשו בהסכמה ייחשבו ניצול מרות,...

עבירת מין הנחשבת כ"מעשה סדום" היא אחת מעבירות המין החמורות בחוק העונשין, תשל"ז 1977. לפי סעיף 347 לחוק, מעשה סדום מתייחס לנשים וגברים כאחד ומוגדר כהחדרת איבר או חפץ לגופו של הנפגע. בנסיבות מחמירות ביותר, דין העבירה יעמוד על 20 שנות מאסר....

"פדופיליה" הינה מושג רפואי-פסיכיאטרי המתייחס לעבירות מין כלפי קטינים. מדובר בעוררות מינית, משיכה, דחפים מיניים מצד מבוגר כלפי ילדים, אשר גילם נמוך ל13 שנים....

מבין כל העבירות כאשר מדברים על סוג עבירות על קטינים מדברים על עבירות לא פשוטות ונחשבות אף לחמורות ביותר. החומרה שלהן היא גדולה בעיקר משום שלקטין אין דעת ומחשבה ולכן ניצולו גרוע אף יותר מאדם מבוגר מן השורה.  עבירות מין הן דבר נורא ובלתי הפיך בפרט...

החוק בישראל אוסר על החזקת חומר תועבה, פרסומם או הצגתם. כלומר אדם אשר יימצא מחזיק בפרסום תועבה הכולל דמותו של קטין שטרם מלאו לו 18 שנים מסתכן בעבירה פלילית שעונש הקבוע לצידה הינו עד שנת מאסר. ואם פרסם את חומר התובע, עד חמש שנות מאסר....

החוק בישראל מטפל בסוגיות שונות של עבירות מין ובינם גם עבירות מסוג מעשה מגונה באדם, בהסכמתו או שלא בהסכמתו, בפומבי או שלא בפומבי. מדובר על סוגים שונים של מעשים שעלולים לסכן את הנאשם בעונש של 3 עד 10 שנות מאסר....

ביצוע עבירות מעשה מגונה בפומבי מתייחסות אל מעשים בהם אדם חושף את איבר מינו בפני אחרים או עוסק בפעילות מינית אחרת שלא בהסכמתם. מעשים אלו נעשים לעיני כל באופן פומבי ומתוך כוונה תחילה. החוק בישראל מתייחס לכך בשני אופנים: מעשה מגונה שנעשה בציבור וללא הסכמה או...

חייגו עכשיו 072-3306718

Call Now Button