Archive

החוק במצבו הקיים אינו מציע הוראת חוק ספציפית שתגדיר את מעשיו של מעשה כ"אינוס מרחוק" אלא רק על ידי חיבורן של שלוש הוראות חוק: 1. אינוס במרמה ס' 345(א)(2) לחוק – קובע כי כאשר הסכמת האישה "הושגה במרמה לגבי מיהות העושה או מהות המעשה". באשר לקטינות...

אדם אשר מצא עצמו נפגע בעקבות תקיפה מינית שבוצעה כנגדו זכאי לליווי משפטי בהתאם לחוק "זכויות נפגעי עבירה". חשוב להדגיש כי לנפגעי עבירה באשר הם אין צד בהליך הפלילי המתנהל כנגד התוקף, אך הוא זכאי להיות נוכח בהליך, להביע את עמדתו לגבי תנאי שחרור הנאשם,...

בהתאם לחוק האוסר על סחר בבני אדם למטרות שונות, הכולל עבדות, עבודות כפיה, זנות, סחר באיברים ועוד, פועלת המדינה על מנת למגר את התופעה באמצעות חקיקה וענישה. בביצוע עבירות זנות המצב עוד חמור יותר לאור ריבוי הביקוש והתפשטות התופעה, משכך מבקש המחוקק לשלול מציאות שלפיה אדם...

קיום יחסים אסורים בהסכמה הינו מצב שבו אדם בועל קטינה תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה, או תוך הבטחת שווא לנישואין. מעשה זה, למרות שנעשה בהסכמה מלאה מצד הצדדים, נחשב כעבירה פלילית חמורה שהוענש לצידה עד חמש שנות מאסר. בעילה בהסכמה מתייחסת גם למקרים...

עבירת מין הנחשבת כ"מעשה סדום" היא אחת מעבירות המין החמורות בחוק העונשין, תשל"ז 1977. לפי סעיף 347 לחוק, מעשה סדום מתייחס לנשים וגברים כאחד ומוגדר כהחדרת איבר או חפץ לגופו של הנפגע. בנסיבות מחמירות ביותר, דין העבירה יעמוד על 20 שנות מאסר....

"פדופיליה" הינה מושג רפואי-פסיכיאטרי המתייחס לעבירות מין כלפי קטינים. מדובר בעוררות מינית, משיכה, דחפים מיניים מצד מבוגר כלפי ילדים, אשר גילם נמוך ל13 שנים....

ביצוע עבירות מין בקטינים נחשבות כעבירות חמורות בשל ניצול תמימותם של הנפגעים ופגיעה בחסרי ישע. עבירות מין כלפי קטינים עלולות לגרום לנזקים בלתי הפיכים, גופנית ונפשית בקרב אותם נפגעים. לפיכך הענישה העומדת בגין ביצוע עבירות מין כלפי קטינים הינה מאסר ממושך של עד 20 שנה....

החוק בישראל אוסר על החזקת חומר תועבה, פרסומם או הצגתם. כלומר אדם אשר יימצא מחזיק בפרסום תועבה הכולל דמותו של קטין שטרם מלאו לו 18 שנים מסתכן בעבירה פלילית שעונש הקבוע לצידה הינו עד שנת מאסר. ואם פרסם את חומר התובע, עד חמש שנות מאסר....

החוק בישראל מטפל בסוגיות שונות של עבירות מין ובינם גם עבירות מסוג מעשה מגונה באדם, בהסכמתו או שלא בהסכמתו, בפומבי או שלא בפומבי. מדובר על סוגים שונים של מעשים שעלולים לסכן את הנאשם בעונש של 3 עד 10 שנות מאסר....

ביצוע עבירות מעשה מגונה בפומבי מתייחסות אל מעשים בהם אדם חושף את איבר מינו בפני אחרים או עוסק בפעילות מינית אחרת שלא בהסכמתם. מעשים אלו נעשים לעיני כל באופן פומבי ומתוך כוונה תחילה. החוק בישראל מתייחס לכך בשני אופנים: מעשה מגונה שנעשה בציבור וללא הסכמה או...

חייגו עכשיו 050-7719770