בלוג

שימוש במסמך מזויף

עבירות זיוף מבוססות על מודעות וכוונה ליצור בידי צד ג' מצג והסתמכות, ברמאות והטעיה, על עובדה שקרית כלשהי הנוגעות לאיזשהו פרט הקשור ב"מסמך", מכל סוג שהוא, עליו אותו צד ג' מסתמך. 

עבירות זיוף נמצאות בפרק י"א בחוק העונשין, שכותרתו פגיעות ברכוש, ובאופן פרטני תחת סימן ו' הדן בעבירות מרמה, סחיטה ועושק. להלן לשון סעיף 418 לחוק העונשין:" מזייף מסמך, דינו – מאסר שנה; זייף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר, דינו – מאסר שלוש שנים; ואם נעברה העבירה בנסיבות מחמירות, דינו – מאסר חמש שנים." 

ס'414 לחוק העונשין מגדיר מהו "מסמך" ומהו "זיוף": 

"מסמך"- תעודה שבכתב, וכל אמצעי אחר, בין בכתב ובין בצורה אחת, העשוי לשמש ראיה. 

"זיוף"- אחת מאלה:

1.עשיית מסמך הנחזה להיות את אשר איננו, והוא עשוי להטעות. 

2. שינוי מסמך- לרבות הוספת פרט או השמטת פרט- בכוונה לרמות, או ללא סמכות כדין ובאופן הנחזה כאילו נעשה השינוי בסמכות כדין. 

3. חתימת מסמך בשם פלוני ללא סמכות כדין, או בשם מדומה, באופן העשוי להיחזות כאילו נחתם המסמך בידי פלוני. 

בחוק העונשין קיימים מספר סעיפים אשר עוסקים בעבירות זיוף, אחת מעבירות אלו היא שימוש במסמך מזויף אשר מתוארת בס'420 לחוק העונשין, וזו לשון הסעיף: המגיש או מנפק מסמך מזוייף או משתמש בו בדרך אחרת, בידעו שהוא מזוייף, דינו כדין מזייף המסמך". 

סעיף 420 לחוק העונשין דן בעבירת מסמך מזויף, עבירת מרמה שהעונש עליה נע בין שנת מאסר לבין 5 שנות מאסר. הסעיף הוא נפרד משאר עבירות הזיוף ומייחס לעבריין שימוש במסמך בעוד הוא יודע שהוא מזויף. אולם, עבירת השימוש במסמך מזויף חמורה בדיוק כמו עבירת הזיוף, ואף ניתן להאשים אדם בביצוע שתי העבירות בד בבד. 

מה צריך להוכיח על מנת להרשיע אדם במסמך מזויף?

דבר ראשון יש להוכיח שהמסמך אכן מזויף. לשם כך, המשטרה נעזרת בחוות דעת מומחה בעל הסמכה אשר יקבע  כי אכן מדובר במסמך מזויף. את חוות דעתו של המומחה ניתן לסתור באמצעות חוות דעת נגדית, במהלך חקירה נגדית בבית המשפט. דבר שני, יש להוכיח כי הנאשם ידע שמדובר במסמך מזויף. 

היסוד העובדתי להתקיימות העבירה- הגשה או הנפקה של מסמך מזויף, או כל שימוש בו בדרך אחרת.

היסוד הנפשי- ידעיה בדבר היותו של המסמך המזויף. 

מה ההבדל בין זיוף לשימוש במסמך מזויף- 

חוק העונשין מבדיל בין זיוף ממש לבין שימוש במסמך מזויף. על התביעה המשטרתית או פרקליטות להוכיח קודם כול כי המסמך אכן מזויף באמצעות בדיקות מעבדה ובאמצעים טכניים נוספים. לאחר מכן, על התביעה להוכיח כי הנאשם ידע שהמסמך מזויף ובכל זאת עשה בו שימוש. 

בשונה מעבירת הזיוף, עדי התביעה בעבירת השימוש יטענו כי הנאשם חייב היה לדעת שהמסמך מזויף שהרי הזיוף ברור או חובבני. מנגד, בתיקי זיוף עדי התביעה יטענו טענה הפוכה, לפיה הנאשם זייף את המסמך בעצמו תוך הפעלת תחכום רב. לאור העובדה כי העונש בגין עבירת הזיוף והעונש בגין עבירת השימוש הוא זהה, ההבדל בניהם הוא שולי. 

אילו עונשים מוטלים בגין שימוש במסמך מזויף- 

ס'420 לחוק העונשין קובע שהעונש שיוטל על העושה שימוש בממסך מזויף יהיה זהה לזה המוטל על המזייף המסמך עצמו. ישנו היגיון מאחורי קביעה זו, מפני שאנשים אינם  מזייפים מסמכים סתם כך אלא למען השגת מטרה כלשהי, ולכן מי שמשתמש במסמך למעשה מגשים את אותה המטרה. 

לעניין העונש המוטל על נאשמים בעבירות זיוף, ס'418 קובע כי דינו של מזייף מסמך עומד על שנת מאסר אחת, אך אם עשה זאת כדי לקבל דבר מה העונש עולה ל-3 שנות מאסר. בנוסף, קיימות נסיבות מחמירות הנוגעות בין היתר להיקף הזיופים והנזק הכרוך בהם מבחינה כלכלית, משפטית, אשר התקיימותן עלולה להוביל ל5 שנות מאסר. 

מתי החזקה של מסמך מזויף הופכת לשימוש? 

עבירת השימוש במסמך מזויף באה לכסות על אותם מקרים שבהם מזייף המסמך והמשתמש בו אינם אותו אדם. כלומר, העבירה עוסקת לא במי שזייף אלא בי שמשתמש. אולם, עולה השאלה מה קורה במצב שבו הגיע לידי אדם מסמך מזויף וטרם נעשה בו שימש? 

אין בחוק העונשין התייחסות ברורה למצב כזה, אך עדיין עולה שאלה מדוע לאדם להחזיק בכלל במסמכים מזויפים ולא לדווח לרשויות? במידה ונתפס מסמך מזויף ברשותו של אדם, אותו אדם עלול למצוא את עצמו בפני הליכים פלילים עד כדי האשמה בעבירת זיוף- אלא אם יצליח להוכיח כי לא הוא שזייף את המסמך.

מה קורה במצב שבו נעשה שימוש במסמך? כעת המצב מסתמך ואפילו אם לא הייתה לאדם כל ידיעה על הזיוף יפתח הליך פלילי נגדו אשר עלול להוביל לענישה של עד 3 שנות מאסר, וחובה יהיה להוכיח תום לב, אי ידיעה, ואי הזיוף מידי הנאשם. 

אין באמור לשמש כייעוץ משפטי שכן כל מקרה נבחן לגופו. אתם או יקירכם הסתבך עם החוק?

היוועצות עם עורך דין פלילי מנוסה בשלב מקדמי יכולה לעשות את ההבדל בין חקירה "רגילה" שבסופה התיק ייסגר בלא כלום, ובין "הפללה עצמית" שתוביל למעצר במקרה הטוב, ובמקרה החמור יותר – לכתב אישום. אם גם אתם אדונים לגורלכם – פנו אלינו עכשיו או השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי. נשמח ללוותכם, לייצג להכווין ולפתור את הסוגייה המשפטית על הצד הטוב ביותר. בטוחני כי נבצע את הליווי והייצוג ברמה הגבוהה ביותר, ולשביעות רצונכם.

הנה הטלפון הישיר שלי:050-7719770 , התקשרו עכשיו ללא דיחוי, או שילחו הודעה בכל שעה: WhatsApp, אנו כאן בשבילכם. 

ראו עוד: אודות המשרד | שירותי המשרד | ההליך הפלילי | משרדנו בתקשורת | שאלות ותשובות | בלוג פלילי | המלצות | צור קשר  

צרו קשר
אנחנו כאן בשבילכם

אני עומד לרשותכם 7 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה. אשמח לענות על כל שאלה, לתמוך, ללוות ולהסיר מכם טרדות ודאגות. אעשה את כל הדרוש על מנת לעמוד בציפיותיכם, ובטוחני כי נבצע את הליווי והייצוג ברמה הגבוהה ביותר, לשביעות רצונכם. הינכם בידיים טובות ומקצועיות! השאירו פרטים ואחזור בהקדם.