בלוג

רצח בנסיבות מחמירות

ס'301 א  לחוק העונשין– רצח הנעשה באדישות או בכוונה וכלל גם נסיבות מחמירות כמו: תכנון מוקדם, התאכזרות לקרובן, מניעים גזעניים. בהתקיימותן של נסיבות אלו דינה של עבירת הרצח הוא מאסר עולם חובה.  מונה 11 נסיבות שונות אשר התקיימותן הופכת גרימת מוות בכוונה או באדישות לעבירה מוחמרת : 

 1. המעשה נעשה לאחר תכנון או לאחר הליך ממשי של שקילה וגיבוש החלטה להמית.
 2. המעשה נעשה במטרה לאפשר ביצוע עבירה אחרת או להקל את ביצועה, או במטרה להסתיר את ביצועה של עבירה אחרת או לאפשר הימלטות מן הדין לאחר ביצוע העבירה האחרת. עבירה אחרת- עבירה שעונשה שבע שנות מאסר או יותר.
 3. הקורבן היה עד במשפט פלילי או היה צפוי למסור עדות במשפט פלילי או שופט במשפט פלילי והמעשה נעשה במטרה למנוע או להכשיל חקירה או הליך משפטי.
 4. המעשה נעשה מתוך מניע של גזענות או עוינות כלפי ציבור, כאמור בסעיף 144
 5. המעשה נעשה כפעולה עונשית במטרה להטיל מרות או מורא ולכפות אורחות התנהגות על ציבור
 6. הקורבן הוא בן זוגו והמעשה נעשה לאחר התעללות שיטתית או מתמשכת בו, גופנית או נפשית
 7. המעשה נעשה באכזריות מיוחדת, או תוך התעללות גופנית או נפשית בקורבן
 8. הקורבן הוא חסר ישע, קטין שטרם מלאו לו 14 שנים או קטין שעובר העבירה אחראי עליו; בפסקה זו, "חסר ישע" – כהגדרתו בסעיף 368א, ו"אחראי" – אחראי על קטין או חסר ישע" כהגדרתו בסעיף האמור
 9. המעשה בוצע תוך יצירת סכנה ממשית לחייו של אדם אחר נוסף על הקורבן
 10. המעשה הוא מעשה טרור כהגדרתו בחוק המאבק בטרור, התשע"ו – 2016
 11. המעשה בוצע במסגרת פעילותו של ארגון פשיעה או ארגון טרור ולשם קידום מטרות אותו ארגון

חריג- על אף הוראות אלו, המחוקק הותיר לבית המשפט שיקול דעת גם במקרה של רצח בנסיבות מחמירות. אם התקיימה נסיבה מחמירה כאמור אך מצא בית המשפט, מנימוקים מיוחדים שיירשמו, כי מתקיימות נסיבות מיוחדות שבשלהן המעשה אינו מבטא דרגת אשמה חמורה במיוחד, רשאי הוא להרשיע את הנאשם בעבירת הרצח הבסיסית לפי ס'300. 

עבירת ההמתה החמורה ביותר שקיימת בחוק העונשין היא רצח בנסיבות מחמירות. ס'301א מגדיר 11 נסיבות שונות וחלופיות שבגינן יורשע אדם ברצח בנסיבות מחמירות. (כמפורט מעלה), מהחלופות ניתן להבין כי היסוד הנפשי המתקיים בעבירה זו הוא המצב המנטלי של הנאשם בעת ביצוע המעשה-כוונה תחילה. 

הכוונה תחילה המוגדרת בסעיף כאמור תוכח אם ניתן יהיה לקבוע שהייתה החלטה להמית, הכנה פיזית לביצוע העבירה והעדר קנטור. ויש להוכיח מעבר לזה כי הנאשם פעל במטרה להביא למותו של אדם, או שהיה אדיש לאפשרות שפעולותיו יביאו לתוצאה הקטלנית. 

צרו קשר
אנחנו כאן בשבילכם

אני עומד לרשותכם 7 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה. אשמח לענות על כל שאלה, לתמוך, ללוות ולהסיר מכם טרדות ודאגות. אעשה את כל הדרוש על מנת לעמוד בציפיותיכם, ובטוחני כי נבצע את הליווי והייצוג ברמה הגבוהה ביותר, לשביעות רצונכם. הינכם בידיים טובות ומקצועיות! השאירו פרטים ואחזור בהקדם.Search