בלוג

עבירות זנות ותועבה

עבירות זנות ותועבה הינן עבירות חמורות אשר בגינן קבוע עונש מאסר לשנים רבות. הן עבירות רחובות שנוגעות בתחומים שונים ומחלוקות לקטגוריות כגון: סרסרות, הבאת אדם לידי מעשה זנות, הבאת אדם לדידי עיסוק בזנות והשכרת מקום לשם זנות. עבירות זנות ותועבה הינן עבירות שעניינן ניצול גופן של הזולת לצרכים מיניים בתמורה לכסף או תמורה מכל סוג אחר. בחקיקה לא קיימת הגדרה ספציפית למושג "זנות" יחד עם זאת מעשה זנות מוגדר בחוק כמעשה של שימוש בגופו של אדם בתשלום לשם סיפוק היצר המיני. 

בשנת 2006 נחקק חוק אשר אוסר על סחר בבני אדם למטרות שונות, החוק כולל עבודות כפיה, זנות, סחר באבירים, ביצוע עבירות מין ופרסום תועבה. ובעניין צריכת זנות נכנס לתוקף בחודש יולי 20 חוק איסור צריכת זנות. החוק קובע איסור צריכה וקובע כי צריכת מעשי זנות הנה עבירת קנס . כלומר אם אדם נתפס בפעם הראשונה שהוא צורך זנות יוטל עליו קנס מנהלי בסך 2,000 ₪, עבירה חוזרת תגרור קנס של 4,000 ₪ והחוק מאפשר גם להגיש כתב אישום בהליך בפלילי בגין עבירה זו . 

הלכה למעשה, בעניין אכיפת החוק המשטרה מתמקדת באיתור מקומות בהם נשים מוחזקות בכפייה ומתקיימים בהם תנאים של סרסרות וסחר בנשים. 

סוגי עבירות:

1.הבאה של אדם לידי מעשה זנות– פירושה עשיית מעשה המכוון להביא אישה לעשיית מעשה זנות. כלומר מעשה של שימוש בגוף האישה בתשלום לשם סיפוק היצר המיני. העונש בגין עבירה זו הינו עד 5 שנות מאסר. אולם ישנה התייחסות מחמירה יותר אם העיסוק לא היה חד פעמי אלא במסגרת עיסוק קבוע. בנוסף במקרים של ייבוא זנות לארץ מדובר על עונש שמגיע ל 10 שנות מאסר. וכאשר מדובר על קטינים החוק מחמיר והוענש יכול להגיע ל20 שנות מאסר. 

2.עבירת סרסרות– מוגדרת בתור פרנסה ולקיחת רווח מהעיסוק בזנות של אדם אחר. עונש בגין עבירה זו הוא עד חמש שנות מאסר. חזקת הסרסרות קובעת כי גבר אשר מתגורר עם זונה או מתלווה אליה דרך קבע או בעל יכולת השפעה עליה כדי סיוע או כפתייה לזנות- חזקה שהוא חיי על רווחיה אלא אם כן הוכח אחרת. 

3. עבירות השידול- שידול אדם למעשה זנות מוגדר כמעשה מכוון שמטרתו לגרום לאישה לעשות מעשה זנות. העונש שנקבע לעבירה זו הוא חמש שנות מאסר. 

4. עבירת החזקת מקום לשם זנות- ניהול או החזקה של מקום לטובת עיסוק בזנות. למעשה החוק אינו מבחין בין מבנים לכלי רכב או מקומות אחרים. העונש המקסימלי הקבוע בחוק עומד על 5 שנות מאסר. 

5. איסור פרסום ומסירת מידע בדבר זנות של קטין- חוק העונשין קבוע איסור פרסום בעניין מתן שירותי זנות בידי קטין. הרציונל הוא למנוע צריכת שירותי זנות הנתינים בידי קטין. בהתאם לכך ישנה סנקציה עונשית  בת 3 שנות מאסר. 

6. המניח לקטין לדור בבית זנות– הרציונל הוא להגן על קטין מפני חשיפה שלילית מעצם הנוכחות שלו בבית בושת. לכן בעל משמורת או אדם האחראי על השגחת הקטין בין הגילאים 2-17 צפוי לעונש של 3 שנות מאסר. 

עלתה שאלה מודע חוק איסור צריכת זנות מעניש את צרכני הזנות ולא את העוסקים בזנות? התפיסה המרכזית של החוק היא תפיסה שמי שנמצא במעל הזנות הם קורבנות והתפקיד של המדינה הוא לסייע להם. כלומר החוק אוסר על צריכת זנות אולם לא תהיה ענישה כלפי נשים שעסקו בזנות.

צרו קשר
אנחנו כאן בשבילכם

אני עומד לרשותכם 7 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה. אשמח לענות על כל שאלה, לתמוך, ללוות ולהסיר מכם טרדות ודאגות. אעשה את כל הדרוש על מנת לעמוד בציפיותיכם, ובטוחני כי נבצע את הליווי והייצוג ברמה הגבוהה ביותר, לשביעות רצונכם. הינכם בידיים טובות ומקצועיות! השאירו פרטים ואחזור בהקדם.