בלוג

גרימה לעזיבת המדינה לשם זנות/ עבודות

מהו סחר בבני אדם-

סחר בבני אדם הוא ביצוע של גיוס, העברה, מתן מחסה  או קבלה של אנשים לצורך ניצולם. הסחר כולל שימוש באמצעים בלתי חוקיים, כמו שימוש בכוח איומים, חטיפה, הונאה. לעניין המצב בישראל, החל משנות ה-90 החל סחר משמעותי בבני אדם והוא התמקד בעיקר בייבוא נשים מחבר מדינות כדי להעביד אותן בזנות. והם הוחזקו בתנאים קשים שכללו כליאה, אונס, ואלימות. 

בשנת 2000 תוקן חוק העונשין כדי שיכלול במפורש איסור על סחר בבני אדם וישית על הסוחרים עונשים כבדים. נקבע לראשונה בישראל איסור מפורש לסחור בבני אדם למטרה ספציפית של עיסוק בזנות. והעונש בגינה היה 16-10 שנות מאסר. ובשנת 2006 נערכו תיקונים כדי שהחוק יחיל בתוכו סוגים שונים של סחר בבני אדם. 

ס'377  א. (א) הסוחר באדם לשם אחד מאלה או הסוחר באדם ומעמידו בכך בסכנה לאחד מאלה, דינו – מאסר שש עשרה שנים:

(1)   נטילת איבר מאיברי גופו;

(2)   הולדת ילד ונטילתו;

(3)   הבאתו לידי עבדות;

(4)   הבאתו לידי עבודת כפיה;

(5)   הבאתו לידי מעשה זנות;

(6)   הבאתו לידי השתתפות בפרסום תועבה או בהצגת תועבה;

(7)   ביצוע עבירת מין בו.

           (ב)  נעברה עבירה לפי סעיף קטן (א) בקטין, דינו של עובר העבירה – מאסר עשרים שנים.

           (ג)   המתווך לסחר באדם כאמור בסעיף קטן (א), בין בתמורה ובין שלא בתמורה, דינו כדין הסוחר באותו אדם.

           (ד)  בסעיף זה, "סחר באדם" – מכירה או קניה של אדם או עשיית עסקה אחרת באדם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.

הרשעה בעבירת הסחר בבני אדם- 

על מנת להרשיע אדם בעבירת הסחר בבני אדם ראשית התביעה נדרשת להוכיח את יסודות העבירה- יש להוכיח כי התקיים הסחר , והנסיבות הן שהסחר נעשה באדם, ולא בחפץ או בעל חיים, ונעשה לשם אחת מהמטרות המנויות בחוק. עבירת הסחר היא עבירה התנהגותית ולכן היא לא דורשת להוכיח תוצאה בפועל. שנית, יש להוכיח את היסוד הנפשי שנמדד ביחס להתנהגות ולנסיבות. יש לבחון האם הוא היה מודע להתנהגות ולנסיבות העבירה. 

מהי עבירת גרימה לעזיבת המדינה לשם זנות או עבודות?

ס'376ב לחוק העונשין קובע כי: 

  1. הגורם לאדם לעזוב את המדינה שבה הוא מתגורר לשם העסקתו בזנות או החזקתו בתנאי עבדות, דינו – מאסר עשר שנים. 
  2. נעברה עבירה לפי סעיף קטן (א) בקטין, דינו של עובר העבירה – מאסר חמש עשרה שנים.

בעשורים האחרונים התפתחה בעולם תופעה המכונה סחר בבני אדם או עבדות מודרנית, במסגרתה אדם אחד עושה שימוש באדם אחר ככלי, ומתייחס אליו כאל חפץ העובר מיד ליד. בעבר הייתה העבודות מוסד משפטי מקובל, ובמסגרתה הייתה לבני אדם בעלות חוקית על בני אדם אחר והם יכלו לעשות בהם שימוש למטרותיהם. אולם, כיום העבדות אינה חוקית בשום מדינה בעולם, ומדינות העולם מכירות בכך שאדם אינו יכול להיות בעלים של אדם אחר ובני אדם אינם רכוש. 

עם זאת, בשנים האחרונות התפתח בעולם דפוס המכונה סחר בבני אדם או עבדות מודרנית ובמסגרתו נעשה שימוש בבני אדם ככלי, והיחס אליהם הוא כאל חפצים העוברים מיד ליד- כך שבפועל מצבם דומה לעבדים של ימים עברו. 

לרוב סחר בבני אדם מתבטא לרוב בייבוא בני אדם ממדינות שהמצב הכלכלי בהן קשה למדינות מבוססות, כדי לנצל אותם ולהפיק מהם רווחים למטרות שונות, שיכולות להיות כוללות ניצול מיני, העסקה בזנות, עבודת כפייה ונטילת איברים מן הגוף.

ס'376ב לחוק העונשין מדבר על מצב שבו אדם גרם לאדם אחר לעזוב את המדינה שהוא מתגורר בה ולעבור למקום אחר לשם העסקתו בזנות או החזקתו בתנאי העבודות. העונש הקבוע בחוק לצד עבירה זו- מאסר עשר שנים.  עוד קובע הסעיף, במצב שבו העבירה נעבירה בקטין דינו של העובר, מאסר חמש עשרה שנים. 

ס'375א לחוק העונשין מדבר על החזקה בתנאי עבודות. הסעיף קובע שכאשר אדם מחזיק אדם אחר בתנאי עבדות לצורכי עבודה ולרבות שירותי מין, דינו- מאסר שש עשרה שנים. אם העבירה נעברה בקטין, דינו של העובר מאסר עשרים שנה. לפי הגדרת הסעיף, עבדות  היא מצב שבו מופעלות כלפי אדם סמכויות המופעלות ככלל כלפי קניינו של אדם.

 ס'375א החזקה בתנאי עבדות 

(א) המחזיק אדם בתנאי עבדות לצורכי עבודה או שירותים לרבות שירותי מין, דינו – מאסר שש עשרה שנים.

 (ב)  נעברה עבירה לפי סעיף קטן (א) בקטין, דינו של עובר העבירה – מאסר עשרים שנים.

 (ג)   בסימן זה, "עבדות" – מצב שבו מופעלות כלפי אדם סמכויות המופעלות ככלל כלפי קניינו של אדם; לענין זה, יראו שליטה ממשית בחייו של אדם או שלילת חירותו כהפעלת סמכויות כאמור.

 ס'376 עבודת כפיה 

 הכופה שלא כדין אדם לעבוד, תוך שימוש בכוח או באמצעי לחץ אחר או תוך איום באחד מאלה, או בהסכמה שהושגה בתרמית, והכל בין בתמורה ובין שלא בתמורה – דינו מאסר שבע שנים.

אין באמור לשמש כייעוץ משפטי שכן כל מקרה נבחן לגופו. אתם או יקירכם הסתבך עם החוק?

היוועצות עם עורך דין פלילי מנוסה בשלב מקדמי יכולה לעשות את ההבדל בין חקירה "רגילה" שבסופה התיק ייסגר בלא כלום, ובין "הפללה עצמית" שתוביל למעצר במקרה הטוב, ובמקרה החמור יותר – לכתב אישום. אם גם אתם אדונים לגורלכם – פנו אלינו עכשיו או השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי. נשמח ללוותכם, לייצג להכווין ולפתור את הסוגייה המשפטית על הצד הטוב ביותר. בטוחני כי נבצע את הליווי והייצוג ברמה הגבוהה ביותר, ולשביעות רצונכם.

הנה הטלפון הישיר שלי:050-7719770 , התקשרו עכשיו ללא דיחוי, או שילחו הודעה בכל שעה: WhatsApp, אנו כאן בשבילכם. 

ראו עוד: אודות המשרד | שירותי המשרד | ההליך הפלילי | משרדנו בתקשורת | שאלות ותשובות | בלוג פלילי | המלצות | צור קשר  

צרו קשר
אנחנו כאן בשבילכם

אני עומד לרשותכם 7 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה. אשמח לענות על כל שאלה, לתמוך, ללוות ולהסיר מכם טרדות ודאגות. אעשה את כל הדרוש על מנת לעמוד בציפיותיכם, ובטוחני כי נבצע את הליווי והייצוג ברמה הגבוהה ביותר, לשביעות רצונכם. הינכם בידיים טובות ומקצועיות! השאירו פרטים ואחזור בהקדם.