בלוג

מעשי סדום

מהן עבירות המין?

המונח "עבירות מין" הינו מונח רחב, המאגד בתוכו סוגים רבים של עבירות, שכל אחת מהן כרוכה בענישה בדרגות חומרה משתנות. לרוב הכוונה לעבירות כמו: עבירות אינוס, הטרדות מיניות, מעשי סדום, בעילת קטין בהסכמה ועוד. עבירות המין הינן עבירות עם פוטנציאל פגיעה עצום כלפי קורבנותיהן- הן בפן הרגשי והן בפן הגופני. 

עבירת מין היא עבירה שקשורה באופן ישיר או עקיף במיניות. עבירת מין יכולה להיות כרוכה במגע בגופו של קורבן העבירה, הצגת מראות ותמונות לא הולמים בפני הקורבן, התייחסות מילולית בעלת אופי מיני פוגעני או מבזה לקורבן או לגופו, שידול הקורבן לביצוע מעשים בעלי אופי מיני תוך הפעלת מניפולציה, מרמה או איומים ואף קיום יחסי מין בניגוד לרצונו. 

רוב עבירות המין מוגדרות בפרק י'- פגיעות בגוף, סימן ה'-עבירות מין לחוק העונשין וכן בחוק למניעת הטרדה מינית. אולם, קיימים חוקים נוספים אשר מתייחסים לטיפול הרשויות בעברייני מין, ובניהם חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה. 

מהי עבירת מעשה סדום- 

עבירת מעשה סדום היא אחת מהעבירות המין הפליליות המנויות  בחוק העונשין. ס'347 לחוק מגדיר מעשה סדום כהחדרת איבר מאיברי הגוף או חפץ לפי הטבעת של אדם, או החדרת איבר מין לפיו של אדם. 

העונש בגין עבירה זו משתנה בהתאם לנסיבות, החל מ-3 שנות מאסר בנסיבות רגילות ועד ל-20 שנות מאסר בנסיבות מחמירות. לדוגמא  מעשה סדום בקטינה שטרם מלאו לה 16 שנה ללא הסכמתה החופשית או בהסכמה שהושגה במרמה. 

חוק העונשין אינו מגדיר תקיפות מיניות המבוצעות כנגד גברים  בתור אינוס, משום שהגדרת האינוס מתייחסת להחדרת איבר או חפץ לאיבר המין של האישה. ואישה אינה יכולה להיות מואשמת באונס אלא רק במעשה סדום בעוד שגבר יכול להיות מואשם  גם באונס וגם בעבירת סדום. בנוסף החוק קובע שדין מעשה סדום יהיה כדין אונס ואין הבדל בין נשים לגברים בעבירה זו. 

המקרים בהם המחוקק רואה בפעולות אלו עבירות מין יהיו כאשר: 

מעשה סדום בקטין- המעשה בוצע על מי שמלאו לו 14 שנה, אך טרם מלאו לו 16 שנה. 

מעשה סדום בקטין תוך ניצול יחסי מרות- מעשה סדום במי שמלאו לו 16 שנה, אך טרם מלאו לוו 18 שנה, תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה. 

מעשה סדום בבגיר תוך ניצול  יחסי מרות- מעשה סדום במי שמלאו לו 18, תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או שירות. 

ענישה על מעשה סדום-

הדרגה הנמוכה ביותר של מעשה סדום שהתבצע במסגרת יחסי עבודה בהם קיימת מרות ושהקורבן מעל לגיל 18- הענישה במקרים אלו עומדת על 3 שנות מאסר .  במידה שהמעשה נעשה תוך ניצול יחסי תלות או מרות בקרובן שגילו נמוך מ-18 שנים אך גדול מ-16- הענישה תהיה 5 שנות מאסר  במצב שבו גיל הקטין נע בין 14- 16 שנים יעמוד העונש על 10 שנות מאסר. 

לעיתים גם בהליך פלילי בית המשפט עשוי לפסוק תשלום פיצויים לקרובן העבירה אך לרוב בסכומים נמוכים שלא בהכרח משקפים את עוצמת הפגיעה בו. לכן הקורבנות פונים גם להליך אזרחי במטרה להטיל על הנאשם פיצוי כסף גדול יותר. 

לבית משפט ישנה סמכות נוספת מלבד עונש המאסר, למעשה הוא יכול לגזור תשלום פיצויים לנפגע העבירה. כיום סכום הפיצוי שבית המשפט רשאי לפסוק במסגרת הליך פלילי הינו 258,000 ₪ . אמצעי נוסף שעומד לרשות קורבן העבירה הוא לתבוע את הנאשם בתביעה אזרחית רגילה או תביעה אזרחית נגררת. היתרון בתביעות אלו שהם אינן מוגבלות בסכום הפיצוי. 

ההבדל בין עבירות המין השונות-

למעשה, ההבדלים בין העבירות מתבטאים לא רק את התווית שבחר המחוקק לתת לעבירה, וכך גם במשמעות החברתית של העבירה, אלא גם בנסיבות הנדרשות להתקיים לצורך ביסוס העבירה ובעונש המקסימום הקבוע לצידה. ובנוסף, ישנה משמעות לקביעת העבירה גם לגבי הליכים נלווים, כמו הליכים לפיצוי כספי לנפגעות עבירות המין ואף לשאלת התיישנות עבירות המין, משום שעל עבירות שונות תחלו תקופת התיישנות שונה. 

צרו קשר
אנחנו כאן בשבילכם

אני עומד לרשותכם 7 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה. אשמח לענות על כל שאלה, לתמוך, ללוות ולהסיר מכם טרדות ודאגות. אעשה את כל הדרוש על מנת לעמוד בציפיותיכם, ובטוחני כי נבצע את הליווי והייצוג ברמה הגבוהה ביותר, לשביעות רצונכם. הינכם בידיים טובות ומקצועיות! השאירו פרטים ואחזור בהקדם.