בלוג

חשבוניות פיקטיביות

מהי חשבונית פיקטיבית? 

חשבונית מס היא מסמך מאושר על ידי רשות המיסים המהווה תיעוד לרישום במסגרת מערכת הנהלת החשבונות של העסק המאפשר את קיזוז סכום החשבונית הן לצרכי מס הכנסה והן לצרכי מע"מ. במקרה של חשבוניות פיקטיביות, בעלי העסקים המדווחים עושים מניפולציות על מהות וסכום החשבונית, כדי שזו תאפשר להם לשלם פחות מס הכנסה ומע"מ תוך ביצוע עבירות מס. 

חשבונית מס פיקטיבית היא חשבונית מס שהוצאה מבלי שניתן בעבורה שירות מלא או חלקי. החשבונית יצאה שלא בהתאם לעסקה אמיתית בין הצדדים. מטרתה של החשבונית היא להגדיל את הוצאות העסק לעניין מס הכנס מצד אחד ואת מס התשומות הנקוב בחשבונית לעניין מע"מ מצד שני. 

הוצאת חשבונית מס פיקטיבית בגין עסקה שלא בוצעה משמעותה עבירה חמורה על החוק. אם מגיעה חשבונית פיקטיבית למס ערך מוסף יכול הדבר להגיע לידי קנס או כתב אישום פלילי חמור, יתרה מכך בשל היותה עבירת מס חמורה מדובר גם במקרים מתאימים עבירה בתחום הקשור בהלבנת הון. 

למעשה, אין הגדרה חוק לחשבונית פיקטיבית אך נכון לומר שמדובר בחשבונית שלא משקפת את העסקה שנעשתה. המושג "חשבונית פיקטיבית" נוצר בבית המשפט בשל תופעת החשבוניות הכוזבות. ס'38 לחוק המע"מ קובע: עוסק רשאי לנכות תשומות מחשבוניות ס שהוצאה לו כדין, ס'42 לחוק המע"מ קובע שחשבונית תונפק רק על ידי עוסק מורשה ובעקבות עסקה חייבת במס. 

סוגי חשבוניות פיקטיביות: 

חשבונית פיקטיבית-חשבונית קלאסית שאינה משקפת עסקה או שירות. חשבונית שלא עומד מאחוריה דבר, ומטרתה להגדיל את ההוצאות ואת מס התשומות של מקבל החשבונית. 

חשבונית מנופחת– חשבונית אשר משקפת עסקה אמיתית בין הצדדים לעסקה, אך הסכום הנקוב בחשבונית גבוה מהסכום האמיתי של העסקה.

חשבונית זרה– חשבונית אשר משקפת עסקה אמיתית לחלוטין, אך אינה מנופקת על ידי מבצע העבודה או שירות. במצב כזה העבודה מתבצעת אל החשבונית הניתנת למקבל השירות היא חשבונית זרה משום שמבצע העבודה או מספק השירות אינם עומדים מאחורי החשבונית. 

מהו העונש בגין חשבונית פיקטיבית? 

כאמור הוצאה והפצת חשבוניות מס פיקטיביות מהוות עבירה על החוק ויכולות לגרור בגינן עונש חמור, פלילי כדוגמת מאסר ממושך תחת סורג ובריח ואף בהשתת קנסות מעין פלילים כדוגמת כפל מס, קנס בגין פסילת ספרים. העונש על חשבוניות פיקטיביות הוא 5 שנות מאסר בנסיבות רגילות, ובנסיבות מחמירות הוא עד 7 שנות מאסר. 

כדי להימנע מהרשעה פלילית, אפשר להיעזר בהליך כופר, הממיר את ההליך הפלילי בתשלום כופר כספי על ידי הנאשם. זאת, על פי קביעה של סגן מנהל חקירות ברשות המיסים, לפי שיקולים שונים כגון חומרת העבירה, נסיבות ביצוע העבירה, נסיבות חייו של הנאשם, הסרת המחדלים וכדומה. 

רשויות המס ובתי המשפט הנהיגו בשנים האחרונות מגמה בולטת של החמרה בענישה נגד עברייני מס. גובה העונש שצפוי לעוסק או לבעל חברה תלוי בנתונים כגון: סכום החשבונית, היקף המרמה, אופי העבירות, רמת התחכום.  

כיצד ניתן להימנע מעבירה של חשבונית פיקטיבית? 

עוסקים רבים מבצעים עבירה פלילית ומנכים חשבוניות פיקטיביות משום שהם לא מודעים לחובה המוטלת עליהם בחוק. עוסק זכאי לקבל החזר מע"מ, אך הזכות הזו מגיעה עם אחריות רבה וחובות. בבית המשפט נקבע שעוסק שלא ביצע את כל הבדיקות, ביצע עבירה פלילית גם אם חשב באמת ובתמים שהחשבונית תקינה. 

אלו הבדיקות שעוסק חייב לבצע כדי לוודא שהחשבונית תקינה:

אישור ניהול ספרים ופטור מניכוי מס במקור– על העוסק לבדוק אישורי ניכוי מס ואישורי ניהול ספרים.

תעודת עוסק מורשה– על העוסק לקבל תעודת עוסק מורשה ולוודא שהעסק איתו הוא  עובד הוא אמיתי.

הסכם חתום– על העוסק לחתום הסכם מתן שירותים עם הספק ולפרט בו את השירות והתשלומים.

בדיקת מורשה חתימה– על העוסק לוודא שמנפיק החשבונית והחותם עליה מורשה לעשות זאת מטעם הספק. 

אין באמור לשמש כייעוץ משפטי שכן כל מקרה נבחן לגופו. אתם או יקירכם הסתבך עם החוק?

היוועצות עם עורך דין פלילי מנוסה בשלב מקדמי יכולה לעשות את ההבדל בין חקירה "רגילה" שבסופה התיק ייסגר בלא כלום, ובין "הפללה עצמית" שתוביל למעצר במקרה הטוב, ובמקרה החמור יותר – לכתב אישום. אם גם אתם אדונים לגורלכם – פנו אלינו עכשיו או השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי. נשמח ללוותכם, לייצג להכווין ולפתור את הסוגייה המשפטית על הצד הטוב ביותר. בטוחני כי נבצע את הליווי והייצוג ברמה הגבוהה ביותר, ולשביעות רצונכם.

הנה הטלפון הישיר שלי:050-7719770 , התקשרו עכשיו ללא דיחוי, או שילחו הודעה בכל שעה: WhatsApp, אנו כאן בשבילכם. 

ראו עוד: אודות המשרד | שירותי המשרד | ההליך הפלילי | משרדנו בתקשורת | שאלות ותשובות | בלוג פלילי | המלצות | צור קשר  

צרו קשר
אנחנו כאן בשבילכם

אני עומד לרשותכם 7 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה. אשמח לענות על כל שאלה, לתמוך, ללוות ולהסיר מכם טרדות ודאגות. אעשה את כל הדרוש על מנת לעמוד בציפיותיכם, ובטוחני כי נבצע את הליווי והייצוג ברמה הגבוהה ביותר, לשביעות רצונכם. הינכם בידיים טובות ומקצועיות! השאירו פרטים ואחזור בהקדם.