בלוג

חבלה במזיד לרכב

חיבלו לכם ברכב במזיד? חיבלתם בכלי רכב של מישהו אחר? תתפלאו לשמוע מה העונש הקבוע בחוק: המחוקק קובע כי מדובר בעבירה מסוג פשע והענישה עליה חמורה במיוחד!
סעיף 413 ה' לחוק העונשין: "ההורס או פוגע במזיד ברכב או בחלק ממנו דינו – מאסר חמש שנים".

מדוע הענישה בפגיעה ברכב היא כל כך חמורה?


מכמה סיבות: חופש הקניין הוא נר לרגליה של הדמוקרטיה ויש להרתיע מפני פגיעה בה. בנוסף, הרכב משמש את האדם לפעולות חיוניות כגון: פרנסה, קבלת טיפולים רפואיים ועוד ופגיעה בו עלולה לפגוע בהן. טיעון נוסף הוא שהשחתת רכב היינה פעולה שעלולה להוביל לסיכון חיי אדם.

מה נחשב כגרימת נזק במזיד לרכב?

לפי הפסיקה נקבע שגרימת נזק לרכב תפורש כשינוי מוחשי או פיזי במצב הרכב, גם אם הנזק לא גרם להורדת ערך הרכב בפועל, כך שעצם הפעולה שביצע החשוד הביאה לשינוי הפיזי ברכב, ללא הסכמתו המפורשת, מהווה גרימת נזק גם אם ניתנה חוות דעת שמאית שלפיה לא נגרם נזק כספי לרכב. 

האם ניתן להקל על העונש במקרה של חבלה במזיד בכלי רכב? בהחלט כן!


במקרים אלו הנכם זקוקים לעורך דין פלילי מקצועי ומנוסה בתיקים מסוג זה אשר ידע לנהל את התיק בבית המשפט ולהציג נסיבות מקלות, כגון: עבר פלילי נקי, להוכיח שבעל הרכב התגרה בו או פגע בו קודם בעבר, סערת רגשות ופעולה ספונטנית חד פעמית, אורח חיים נורמטיבי שמקיים הנאשם ועוד נסיבות רבות אחרות.

כך למשל במקרה שהגיע למשרדי בו בוצעו חמש עבירות של חבלה במזיד ברכב, הצלחנו לשכנע את התביעה להמיר את עבירות החבלה במזיד לרכב (עבירות פשע), לעבירת היזק לרכוש(עבירת עוון) ובכך ניתן היה לסגור את התיק בהסדר מותנה, מבלי להגיע לפתחו של בית המשפט ומבלי שיהיה לאות לקוח רישום פלילי בסוף ההליך.

חבלה במזיד ברכב מול היזק לרכוש במזיד- 

ס'452 לחוק העונשין: "ההורס נכס או פוגע במזיד ושלא כדין, דינו – מאסר שלוש שנים, והוא אם לא נקבע עונש אחר. " עבירה שקובעת עונש על עד שלוש שנות מאסר לאדם שגרם נזק או הרס רכוש בכוונה תחילה. מדובר בענישה מקלה יותר מזה של חבלה ברכב. 

האם כל כלי תחבורה נחשב לרכב לפי עבירה זו? 

עבירה זו רלוונטית רק בהקשר של רכב מנועי. לפי סימן ה'1 לחוק העונשין מגדיר את המושג רכב.

 "רכב"- רכב הנע מכוח מכני מכל צורה שהיא  הנגרר על ידי רכב, וכן מכונה או מיתקן הנעים או הנגררים כאמור, ולרבות אופנוע עם רכב צדי או גרור או בלעדיהם, תלת-אופנוע וכן אופניים או תלת-אופן, אם יש להם מנוע-עזר; 

לכן, אם אדם פוגע ברכב שאינו ממונע כמו אופניים, העבירה שתהיה רלוונטית יותר הינה גרימת נזק בזדון לרכוש לפי ס'452. 

צרו קשר
אנחנו כאן בשבילכם

אני עומד לרשותכם 7 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה. אשמח לענות על כל שאלה, לתמוך, ללוות ולהסיר מכם טרדות ודאגות. אעשה את כל הדרוש על מנת לעמוד בציפיותיכם, ובטוחני כי נבצע את הליווי והייצוג ברמה הגבוהה ביותר, לשביעות רצונכם. הינכם בידיים טובות ומקצועיות! השאירו פרטים ואחזור בהקדם.Search