בלוג

התחזות לאדם אחר

מהי עבירת ההתחזות? 

עבירת התחזות לאדם אחר הינה הצגה עצמית בצורה כוזבת כאדם אחר, בין אם בדרך של מעשה פעיל ובין אם בדרך של מחדל, כדי להשיג מטרה כלשהי שלא היה ניתן להשיגה אילולא ההתחזות. למעשה, ההתחזות לאדם אחר מעבירה לידי המתחזה את זכויותיו של האדם האחר לשם ביצוע פעולת המרמה וההונאה. לפי החוק התחזות לאדם אחר יכולה להוות, תחת נסיבות מסוימות עבירה פלילית חמורה, שעונש מאסר קבוע בצידה.   

ס'144 לחוק העונשין נוגע במי שמתחזה לאדם אחר, וזה לשונו: " המתייצג בכזב כאדם אחר, חי או מת, בכוונה להונות, דינו- מאסר שלוש שנים. התייצג כאדם הזכאי על פי צוואה או על פי דין לנכס פלוני והוא עושה זאת כדי להשיג את הנכס או את החזקתו, דינו מאסר- חמש שנים". 

למעשה, ס'144 מתאר שני מצבים שונים של התחזות ומפרט את העונש בגין כול אחד מהמצבים:

  1. בכוונה להונות- סוג ראשון של התחזות, נעשית בכוונה להונות אדם אחר. 
  2. בכוונה להשיג נכס- סוג שני של התחזות, נעשית בכוונה להשיג נכס שלא הייתה למתחזה זכות בדין לעשות זאת. 

לעומת זאת, לפי החוק אם מדובר באדם שמתחזה לאדם אחר בכל פורט ואין בכוונתו להונות באמצעות ההתחזות או להשיג דבר במרמה, לא תיחשב ההתחזות כעבירה פלילית. למשל, במצב שבו אדם מתחזה בפורום אינטרנט במטרה להסתיר את זהותו האמיתית ואינו משדל את האחרים לבצע מעשים פלילים, אינו עובר על החוק. כאמור, על מנת להרשיע אדם בעבירה של התחזות לאדם אחר יש להוכיח כי אותו אדם היה מודע לכך שהוא מציג עצמו באופן שקרי, וכן כי עשה זאת בכוונה להונות. 

סוגי התחזות האסורים על פי חוק העונשין- 

  1. הודיה כוזבת בהתחייבות– ס'442 לחוק: אדם אשר מודה בשמו של אדם אחר בחוב אשר אינו שייך לו, דינו מאסר 3 שנים. 
  2. התחזות כבעל תעודה – סעיף 443 לחוק: אדם המציג תעודת עו”ד, רופא, שוטר וכדומה כאילו הוא זה שהתעודה מתייחסת אליו, דינו מאסר שנה עד 5 שנים.
  3. העברת תעודה לצרכיי התחזות – סעיף 444 לחוק: אדם המוכר או המשאיל לאחר תעודה מן התעודות המנויות בסעיף 443, דינו מאסר 3 שנים. 
  4. התחזות כבעל תעודת אופי – סעיף 445 לחוק: אדם שעושה שימוש בהמלצה על אדם אחר על מנת ולהשיג עבודה, דינו מאסר שנה.
  5. התחזות לעובד ציבור – סעיף 283 לחוק: אדם המציג עצמו כאילו הוא עובד ציבור הנדרש מכוח תפקידו לעשות דבר, דינו שלוש שנים. 

מקרה שנדון בפסיקה בעניין התחזות – 

בעניין רע"פ 8071/17 מדינת ישראל נ' אילן אשד דובר על עורך דין התחזה לאוטיסט על מנת לרכוש את אמונן של נשים ולבצע מעשים מגונים במרמה. במקרה הזה המתחזה קיבל את הסכמתן של נשים לקיום מגע מיני איתו לאור תכונות פיקטיביות שהוא ייחס לעצמו. המקרה הזה מתאר כיצד אדם אחר התחזה לאדם אחר שסובל מאוטיזם בכוונה להונות נשים ולקבל באמצעות ההתחזות טובות הנאה מיניות. 

מהם יסודות עבירת ההתחזות? 

כל עבירה בחוק העונשין מורכבת מיסודות ומרכיבים שרק אם התקיימו, התבצעה עבירה פלילית וניתן להגיש בגינה כתב אישום ולהליט על הנאשם עונש. כל עבירה נחלקת לשני יסודות: יסוד עובדתי ויסוד נפשי.  

  1. היסוד העובדתי של העבירה מתחלק לשלושה חלקים: מעשה, נסיבות, ותוצאה. 

מעשה- המעשה הנדרש לפי ס'441 הוא "המתייצג- העבריין נדרש להציג את עצמו בפני אדם אחר. 

נסיבות- העבריין צריך להציג את עצמו כאדם אחר "בכזב". אם מדובר בהתחזות כאדם אחר בנסיבות מחמירות, ישנה דרשה שההצגה "בכזב" תהיה לאדם שזכאי לנכס מסוים. 

תוצאה– בעבירת ההתחזות לאדם אחר אין דרישה לקיומה של תוצאה ולכן עבירת ההתחזות היא עבירה התנהגותית ועצם ההתחזות מהווה עבירה. 

  1. היסוד הנפשי- מחשבה פלילית היא תנאי להטלת אחריות פלילית בגין עבירה מסוימת, במקרה דנן מחשבה פלילית היא מודעת לטיב המעשה, לנסיבות ביצוע העבירה ולאפשרות קרות התוצאה. (לא רלוונטי לעבירת ההתחזות שכן היא עבירה התנהגותית). 

עבירת ההתחזות היא עבירת מטרה משום שלשון החוק קובעת שהמתייצג בכזב צריך לעשות זאת "בכוונה להונות" או "כדי להשיג נכס". כלומר יש להראות כוונה להונות או להשיג דבר באמצעות התחזות. 

ידיעה- פלוני ידע שהוא מתחזה לאדם אחר. האדם שביצע את מעשה ההתחזות היה מודע לכך שהוא מציג את עצמו כאדם אחר, וגם במידה שהקורבן טעה בזיהוי וחשב כי פלוני הוא אדם אחר והוא לא תיקן אותו, אזי מדובר בעבירת ההתחזות. 

כוונה– אדם התחזה בידיעה על מנת להונות. במידה ואדם מתחפש לשוטר ועוצר מישהו לתחקור ומציג את עצמו כשוטר זו עבירה.  

מהו העונש בגין עבירת ההתחזות?

העונש לצד עבירת ההתחזות "הרגילה" הנו עד שלוש שנות מאסר. אם מדובר בעבירת התחזות שנעבירה בנסיבות מחמירות, אזי העונש הנו עד חמש שנות מאסר. העבירה הפלילית הראשונה היא עבירת עוון ואילו השנייה עבירת פשע. אדם שנחשד בביצוע אחת העבירות הללו צפוי להיות מוזמן לחקירה תחת אזהרה במשטרה והוא מצוי בסיכון להעמדה לדין פלילי. 

מתי התחזות תחשב כמותרת?

התחזות תחשב כפעולה חוקית במילוי תפקיד של חוקר פרטי, מרגל, סוכן חשאי. במצבים אלה מלבישים לאותם אנשים זהות שונה מזהותם האמיתית, וזאת בכדי לקבל מידע בעבור האדם אחריו הם עוקבים. חשוב להדגיש כי במקרים אלו ההתחזות היא למטרה ראויה וחוקית, ואדם המתחזה באופן זה לא יורשע בדבר על פי חוק העונשין. 

אין באמור לשמש כייעוץ משפטי שכן כל מקרה נבחן לגופו. אתם או יקירכם הסתבך עם החוק?

היוועצות עם עורך דין פלילי מנוסה בשלב מקדמי יכולה לעשות את ההבדל בין חקירה "רגילה" שבסופה התיק ייסגר בלא כלום, ובין "הפללה עצמית" שתוביל למעצר במקרה הטוב, ובמקרה החמור יותר – לכתב אישום. אם גם אתם אדונים לגורלכם – פנו אלינו עכשיו או השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי. נשמח ללוותכם, לייצג להכווין ולפתור את הסוגייה המשפטית על הצד הטוב ביותר. בטוחני כי נבצע את הליווי והייצוג ברמה הגבוהה ביותר, ולשביעות רצונכם.

הנה הטלפון הישיר שלי:050-7719770 , התקשרו עכשיו ללא דיחוי, או שילחו הודעה בכל שעה: WhatsApp, אנו כאן בשבילכם. 

ראו עוד: אודות המשרד | שירותי המשרד | ההליך הפלילי | משרדנו בתקשורת | שאלות ותשובות | בלוג פלילי | המלצות | צור קשר  

צרו קשר
אנחנו כאן בשבילכם

אני עומד לרשותכם 7 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה. אשמח לענות על כל שאלה, לתמוך, ללוות ולהסיר מכם טרדות ודאגות. אעשה את כל הדרוש על מנת לעמוד בציפיותיכם, ובטוחני כי נבצע את הליווי והייצוג ברמה הגבוהה ביותר, לשביעות רצונכם. הינכם בידיים טובות ומקצועיות! השאירו פרטים ואחזור בהקדם.