בלוג

התחזות כבעל תעודה

מהי עבירת ההתחזות כבעל תעודה ?

התחזות היא למעשה כול פעולה של הצגה עצמית כוזבת, המיועדת לשוות למתחזה מראה, תכונות, סמכות, שאינן שלו. התחזות נחשבת לעבירה כאשר היא נעשית על מנת להשיג למתחזה טובות הנאה, רכוש, וכל תועלת אחרת שהמתחזה אינו זכאי לה. הדין הפלילי מבחין בין עבירות התחזות שונות, אשר העונשים בגינן משתנים בהתאם לחומרת העבירה. עבירת ההתחזות כבעל תעודה היא אחת מעבירות ההתחזות החמורות ובצידה עונש של עד 5 שנות מאסר. 

חוק העונשין מתייחס למספר עבירות התחזות שונות והסעיף המרכזי בניהן הוא ס'144 לחוק:

ס'144 לחוק העונשין נוגע במי שמתחזה לאדם אחר, וזה לשונו: " המתייצג בכזב כאדם אחר, חי או מת, בכוונה להונות, דינו- מאסר שלוש שנים. התייצג כאדם הזכאי על פי צוואה או על פי דין לנכס פלוני והוא עושה זאת כדי להשיג את הנכס או את החזקתו, דינו מאסר- חמש שנים". 

ס'443 לחוק העונשין נוגע להתחזות כבעל תעודה, וזו לשונו:" תעודה שניתנה מאת רשות מוסמכת לאדם אחר ומעידה על אותו אדם שיש לו כשירות מוכרת בחוק לענין פלוני, או שהוא נושא משרה פלונית, או שהוא זכאי לעסוק במקצוע, במלאכה או בעסק מסויימים או שהוא זכאי לזכות, לזכות יתר, לדרגה או למעמד פלוני – כל המנפק את התעודה ומתייצג בכזב כאדם ששמו נקוב בה, דינו כאילו זייף אותה."

לפי ס'443 לחוק התחזות כבעל תעודה עשויה לבוא לידי ביטוי במספר דרכים, כמו למשל התחזות לאדם בעל רישיון לעסוק בתחומו, או לחלופין התחזות לאדם שקיבל תעודה המעידה על התנהגותו או מקצועו. המתחזה יכול להתחזות לרופא, עורך דין, פסיכולוג, שוטר.

 התחזות מהסוג הזה עשויה לסכן את מבקש העזרה או עצה, ואף את הציבור כולו- במידה ומדובר באדם שבזכות זיוף תעודת יושר, התקבל למשרה בעלת השפעה וכוח.  בנוסף, ס'444 לחוק קובע כי גם אדם שהעביר את תעודתו הרשמית שניתנה לו כחוק לאדם אחר על מנת שהוא יוכל לעשות בה שימוש ולהתחזות לו- ייענש, ועונשו יהיה עד שלוש שנות מאסר. 

ס'444 לחוק העונשין נוגע להעברת תעודה לשם התחזות, וזו לשונו:"  מי שניתנה לו מאת רשות מוסמכת תעודה המעידה עליו ככל האמור בסעיף 443, והוא מוכר או נותן או משאיל את התעודה לאחר בכוונה שהלה יוכל להתייצג כמי ששמו נקוב בתעודה, דינו – מאסר שלוש שנים".

יש לציין כי רמת חומרת העבירה משתנה בהתאם לאופי התפקיד, משך זמן זיוף התעודה והונאת הסביבה, ובהתאם לנזק שנגרם כתוצאה מהזיוף. עם זאת, במידה ומדובר במעידה חד פעמית שבוצעה על ידי אדם נורמטיבי קיימת אפשרות שנסיבותיו האישיות ונסיבות האירוע, יביאו לכך שאדם זה לא יורשע כלל. 

בחוק העונשין קיימים מספר סעיפים הדנים בעבירות שונות שקשורות  להתחזות כבעל תעודה: 

  1. התחזות לעורך דין, רופא, שוטר, אקדמי- ס'443 קובע כי מי שמתחזה כבעל תואר אקדמי או רישיון מקצועי באמצעות הצגת תעודה רשמית, נחשב כמי שזייף את התעודה, ודינו עד 5 שנות מאסר. מדובר במי שמתחזה כבעל תעודת עורך דין, רופא, פסיכולוג, שוטר וכיוצא בזה. 
  2. העברת תעודה לשם התחזות – סעיף 444 לחוק העונשין קובע כי מי שמעביר או מוכר לאדם אחר תעודה רשמית שניתנה לו, כדי שאותו אדם יוכל להתחזות לבעל התעודה – דינו עד 3 שנות מאסר. 
  3. תעודת אופי – סעיף 445 לחוק העונשין קובע כי מי שמציג תעודת אופי שאינה שלו על מנת לזכות במשרה ולהתקבל לעבודה דינו עד שנת מאסר.

מקרה שנדון בפסיקה בעניין עבירת התחזות כבעל תעודה- 

בעניין ת"פ 10362/11/19 מדינת ישראל נ' סנוקרט ואח' דובר על האחים עמאר ומוחמד שסיפקו במשך עשרה חודשיים לאתרי בנייה שמונה מפעילי עגורונים שאינם מוסמכים. בפסק הדין הנאשמים סיפקו עובדים מתחזים, כאלה שאין להם הסכמה או רישיון כדין, זייפו להם תעודות מתאימות, ושידלו אותם להתחזות כבעלי רישיונות מתאימים. על פי כתב האישום עבירות אלו נעשו במטרה לקבל במרמה תשלומים בעבור אספקת כוח אדם להפעלת עגורוני צריח. לבסוף הנאשמים הורשעו במספר רב של עבירות, כשבניהם גם עבירת שידול התחזות לבעל תעודה לפי ס'443 לחוק העונשין. 

 מהם יסודות עבירת ההתחזות? 

כל עבירה בחוק העונשין מורכבת מיסודות ומרכיבים שרק אם התקיימו, התבצעה עבירה פלילית וניתן להגיש בגינה כתב אישום ולהליט על הנאשם עונש. כל עבירה נחלקת לשני יסודות: יסוד עובדתי ויסוד נפשי.  

  1. היסוד העובדתי של העבירה מתחלק לשלושה חלקים: מעשה, נסיבות, ותוצאה. 

מעשה- המעשה הנדרש לפי ס'441 הוא "המתייצג- העבריין נדרש להציג את עצמו בפני אדם אחר. 

נסיבות- העבריין צריך להציג את עצמו כאדם אחר "בכזב". אם מדובר בהתחזות כאדם אחר בנסיבות מחמירות, ישנה דרשה שההצגה "בכזב" תהיה לאדם שזכאי לנכס מסוים. 

תוצאה– בעבירת ההתחזות לאדם אחר אין דרישה לקיומה של תוצאה ולכן עבירת ההתחזות היא עבירה התנהגותית ועצם ההתחזות מהווה עבירה. 

  1. היסוד הנפשי- מחשבה פלילית היא תנאי להטלת אחריות פלילית בגין עבירה מסוימת, במקרה דנן מחשבה פלילית היא מודעת לטיב המעשה, לנסיבות ביצוע העבירה ולאפשרות קרות התוצאה. (לא רלוונטי לעבירת ההתחזות שכן היא עבירה התנהגותית). 

עבירת ההתחזות היא עבירת מטרה משום שלשון החוק קובעת שהמתייצג בכזב צריך לעשות זאת "בכוונה להונות" או "כדי להשיג נכס". כלומר יש להראות כוונה להונות או להשיג דבר באמצעות התחזות. 

ידיעה- פלוני ידע שהוא מתחזה לאדם אחר. האדם שביצע את מעשה ההתחזות היה מודע לכך שהוא מציג את עצמו כאדם אחר, וגם במידה שהקורבן טעה בזיהוי וחשב כי פלוני הוא אדם אחר והוא לא תיקן אותו, אזי מדובר בעבירת ההתחזות. 

כוונה– אדם התחזה בידיעה על מנת להונות. במידה ואדם מתחפש לשוטר ועוצר מישהו לתחקור ומציג את עצמו כשוטר זו עבירה.  

מתי התחזות תחשב כמותרת?

התחזות תחשב כפעולה חוקית במילוי תפקיד של חוקר פרטי, מרגל, סוכן חשאי. במצבים אלה מלבישים לאותם אנשים זהות שונה מזהותם האמיתית, וזאת בכדי לקבל מידע בעבור האדם אחריו הם עוקבים. חשוב להדגיש כי במקרים אלו ההתחזות היא למטרה ראויה וחוקית, ואדם המתחזה באופן זה לא יורשע בדבר על פי חוק העונשין. 

אין באמור לשמש כייעוץ משפטי שכן כל מקרה נבחן לגופו. אתם או יקירכם הסתבך עם החוק?

היוועצות עם עורך דין פלילי מנוסה בשלב מקדמי יכולה לעשות את ההבדל בין חקירה "רגילה" שבסופה התיק ייסגר בלא כלום, ובין "הפללה עצמית" שתוביל למעצר במקרה הטוב, ובמקרה החמור יותר – לכתב אישום. אם גם אתם אדונים לגורלכם – פנו אלינו עכשיו או השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי. נשמח ללוותכם, לייצג להכווין ולפתור את הסוגייה המשפטית על הצד הטוב ביותר. בטוחני כי נבצע את הליווי והייצוג ברמה הגבוהה ביותר, ולשביעות רצונכם.

הנה הטלפון הישיר שלי:050-7719770 , התקשרו עכשיו ללא דיחוי, או שילחו הודעה בכל שעה: WhatsApp, אנו כאן בשבילכם. 

ראו עוד: אודות המשרד | שירותי המשרד | ההליך הפלילי | משרדנו בתקשורת | שאלות ותשובות | בלוג פלילי | המלצות | צור קשר  

צרו קשר
אנחנו כאן בשבילכם

אני עומד לרשותכם 7 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה. אשמח לענות על כל שאלה, לתמוך, ללוות ולהסיר מכם טרדות ודאגות. אעשה את כל הדרוש על מנת לעמוד בציפיותיכם, ובטוחני כי נבצע את הליווי והייצוג ברמה הגבוהה ביותר, לשביעות רצונכם. הינכם בידיים טובות ומקצועיות! השאירו פרטים ואחזור בהקדם.Search