בלוג

הפרעה לשוטר במילוי תפקידו

מהי הפרעה לשוטר במילוי תפקידו? 

עבירה זו מנויה בפרק "פגיעה בסדרי שלטון ומשפט". לעיתים קרובות שוטרים משתמשים בעבירה זו כלפי אזרחים שלא נשמעו להוראותיהם או שלא התנהגו כלפיהם בכבוד. למעשה הפרעה היא עשיית מעשה בכוונה להפריע או להכשיל שוטר למלא את תפקידו. תקיפת שוטר היא עבירה פלילית אשר דינה מאסר עד שלוש שנים. לצידה קיימות שתי עבירות נוספות הקשורות להתנהגות פלילית כלפי שוטרים: תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות  וכן הפרעה לשוטר במילוי תפקידו. 

ס'275 הפרעה לשוטר בשעת מילוי תפקידו

"העושה מעשה בכוונה להפריע לשוטר כשהוא ממלא תפקיד כחוק או להכשילו בכך, או להפריע לאדם אחר להכשילו מלעזור לשוטר, דינו – מאסר עד שלוש שנים ולא פחות משבועיים ימים."

עבירה זו היא מסוג עבירה התנהגותית אשר דורשת יסוד נפשי של "כוונה מיוחדת" להפריע או להכשיל שוטר כאשר הוא ממלא את תפקידו כחוק. היסוד הנפשי הדרוש הוא מודעות כלפי טיב המעשה והתקיימת שאר הנסיבות של הרכיב העובדתי בעבירה. 

כפי שניתן להבין מלשון החוק, התנאי הראשון הקבוע בעבירה הוא כי המעשה בוצע בעת שהשוטר ממלא את תפקידו ומעשה ההפרעה קשור לאותו תפקיד. ככול שמדובר בעשה שקשור לחייו הפרטיים של השוטר ובזמן שלא היה בתפקיד אין מדובר בעבירה של הפרעה לשוטר בביצוע תפקידו. 

למעשה תקפידו של השוטר הוא לשמור על הסדר הציבורי כאשר יש צורך לספק לשוטר הגנה בעת מילוי תפקידו. ולכן, כאשר אדם עושה מעשה שיש בו כדי להפריע לעבודתו של השוטר, הוא בכך עובר עבירה פלילית של הפרעה לשוטר. בנוסף, העונש המקסימלי לעבירה זו הוא שלוש שנות מאסר, ובכך רואים כי המחוקק מבקש להרתיע את הציבור מלהטריד שוטרים בזמן עבודתם. וניתן לראות כי הפרעה לאדם שמנסה לעזור לשוטר גם היא נחשבת לעבירה פלילית של הפרעה לשוטר במילוי תקפידו. 

מה נחשב הפרעה לשוטר במילוי תפקידו? 

הפרעה לשוטר במילוי תפקידו היא עשיית מעשה בכוונה להפריע לו או כדי להכשיל שוטר למלא את תפקידו כראוי. החוק דורש כוונה להפריע ולכן אי אפשר לעבור את העבירה על דרך המחדל. כמו כן, נדרש שהמעשה המפריע יהיה זמן שהשוטר ממלא את תפקידו ויפריע לו בפועל. כגון: בריחה משוטר, הפרעה לעצור אדם אחר, התנגדות לעיכוב או מעצר, מסירת מידע לא נכון, סירוב להתלוות לתחנת המשטרה. 

אילו התנהגותיות לא מהוות הפרעה לשוטר? 

בספרות המשפטית נקבע כי המעשה המפריע צריך להיות בעל "מסוגלות אובייקטיבית" להפריע. כלומר, לא מספיק שהשוטר יטען שהפריעו לו ולא מספיק שהחשוד התכוון להפריע, אלא המעשה צריך להיות כזה שהפריע לשוטר למלא את תפקידו בפועל. כגון: צעקות של שוטר, קללות, יחס מזלזל. התנהגויות אלו לא מפריעות אובייקטיבית לשוטר ואין להרשיע בגינן. אולם הם יכולות להוות העלבת עובד ציבור. 

הפרעה לשוטר בנסיבות מחמירות- 

ס'275א לחוק העונשין :" המיידה או יורה אבן או חפץ אחר לעבר שוטר או לעבר כלי רכב משטרתי, במטרה להפריע לשוטר כשהוא ממלא את תפקידו כחוק או להכשילו בכך, דינו – מאסר חמש שנים. "

תקיפה בנסיבות מחמירות של שוטר כרוכה בניסיון להכשיל את השוטר בזמן מילוי תפקידו או להפריע לשוטר למלא את תפקידו, כאשר התוקף מזויין בכלי יריה או אלה ,מקל, אבן, וכאשר תקיפת השוטר התרחשה באמצעות יותר משלושה אנשים. 

צרו קשר
אנחנו כאן בשבילכם

אני עומד לרשותכם 7 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה. אשמח לענות על כל שאלה, לתמוך, ללוות ולהסיר מכם טרדות ודאגות. אעשה את כל הדרוש על מנת לעמוד בציפיותיכם, ובטוחני כי נבצע את הליווי והייצוג ברמה הגבוהה ביותר, לשביעות רצונכם. הינכם בידיים טובות ומקצועיות! השאירו פרטים ואחזור בהקדם.Search