בלוג

הטרדה מינית במקום העבודה

מהי הטרדה מינית? 

הטרדה מינית היא כל מגע לא מוזמן, לא מקובל ולא הדדי, הערה, רמיזה, בדיחה או תשומת לב, המעליבה ופוגעת באדם המעורב וגורמת לו להרגיש מאוים, נשלט או נבוך. כלומר, הטרדה מינית היא התנהגות פיזית או מילולית בעלת אופי מיני המופנית לאדם בניגוד לרצונו או שלא בהסכמתו. היא מבזה ומשפילה את האדם אליו היא מופנית, תוך התייחסות אליו כאל אובייקט מיני ולא כאל אדם בעל רצונות ובחירות משלו. 

בעניין זה, יש את חוק למניעת הטרדה מינית-1998, אשר מטרתו היא לאסור הטרדה מינית כדי להגן על כבודו של האדם, על חירותו ועל פרטיותו וכדי לקדם שיווין בין המינים. החוק מגדיר התנהגויות המהוות הטרדה, וקובע שהתנהגות כזו היא בגדר עבירה פלילית שעונשה מאסר. חוק הטרדה מינית בעובדה עוסק במקרים רבים הנחשבים גבוליים, בהם קשה לקבוע האם מדובר בהתנהגות חוקית. לכן, במקרים אלו יש להתחייב למכלול נסיבות המקרה, ולא רק למעשה עצמו, להתייחס להקשר בו בוצעו המעשים, טיב היחסים בין הצדדים. 

למעשה, הטרדה מינית או התנכלות מינית יכולה להתרחש בכול מקום. גם במקום ציבורי, בין בני משפחה ובמהלך שירות צבאי, ואפילו במקום העבודה. מקומות עבודה הם מקום נפוץ בו הן מקרים אלו מתרחשים פעמים רבות תוך ניצול יחסי מרות. לפי ס'6 לחוק למניעת הטרדה מינית, ניתן להגיש תביעה אזרחית, שהיא תביעה נזיקית לפיצוי כספי. 

מהי הטרדה מינית במקום העבודה? 

הטרדה מינית במקום העבודה עשויה להתפתח על ידי מצב של התעמרות חברתית בקרובן, ניכור של ממש, והתנכלות מצד המעסיק. לפי החוק המעביד חייב לדאוג לסביבת עבודה בטוחה עבור העובדים ועליו לוודא שהעובדים יהיו חופשיים מהטרדות על רקע מיני במקום העבודה. בנוסף, החוק מטיל על המעסיק אחריות בגין הטרדה מינית שביצע עובד או ממונה אם לא מילא את חובותיו הקבועות בחוק. 

מהם יחסי מרות?

המונח יחסי מרות הוא חלק בלתי נפרד מהתופעה של הטרדה מיני בעבודה. על פי החוק יחסי מרות עוסקים ביחסים המתקיימים בתוך מסגרת ומושפעים ישירות מתוקף תפקיד שני הגורמים המעורבים, מהמקצוע או מהמעמד שלהם. למעשה, מדובר ביחסי כוחות בהם צד אחד חזק יותר. וכתוצאה מיחסי הכוחות יש לאחד יתרונות על השני, סמכות ומעמד. 

יחסי מרות בעבודה מאופיינים בעיקר בקיום יחסי מרות בין עובדים לבין מנהלים או אחראים או בעלי עסק. קיום מערכת יחסים בתוך מקום העבודה במסגרת יחסי מרות הוא נפוץ, אך גם עשוי להיות מלווה בחשש הצד החלש יותר מפני סירוב מסיבות שונות. 

מהו מצב של ניצול יחסי מרות בעבודה? 

ניצול יחסי מרות הוא מצב שבו הצד החזק יותר בקשר למשל מנהל במקום העבודה, מנצל את מעמדו כדי להביא לקיום יחסי מין או לבצע מעשי הטרדה מינית בעבודה, כאשר הצד השני אינו מסוגל וחושש לסרב ולהתלונן. ניצול יחסי מרות נחשב לעוולה אזרחית וגם לעבירה פלילית, כאשר הצד החלש יותר ביחסים מפחד לסרב במשטרה שלא להיפגע. 

מהם יחסי מרות בהסכמה?

מדובר על תופעה נרחבת במקומות העבודה, למעשה לא קיים בישראל חוק האוסר על קיום מערכות יחסים בין עובדים למנהלים אולם בשל הרגישות המיוחסת למצבים האלו ובשל עמדת החלושה של הצד השני, הנחת המוצא היא כי הצד הנמצא בעמדת הכוח הוא גם הצד המנצל. במקרה שבו התקבלה תלונה בגין הטרדה מינית בעבודה, הצד החזק צריך להוכיח כי מדובר במערכת יחסים שנעשתה בהסכמה. במידה והוא לא מצליח להוכיח כי היחסים נעשו בסכמה- לא יהיה מדובר במקרה הטרדה. 

האם מותר לממונה בעבודה לצאת עם מישהי בדרגה נמוכה משלו, אם אינה כפופה לו? למעשה, הפסיקה קובעת כי מרות אינה מוגבלת ליחס שבין העובד והממונה הישיר, אלא מרות היא השפעה על ידי בעל סמכות עקיפה. לכן, גם ממונה שיש לו השפעה מסוימת על מעמד העובדת במקום העבודה, ייחשב כבעל מרות ועלול לחשוף את עצמו לתלונה בגין הטרדה מינית. 

דוגמאות להטרדה מינית בעבודה- 

  1. סחיטה באיומים בעבודה לביצוע מעשה בעל אופי מיני- נכללים כל המקרים אשר במסגרתם הצד הנפגע נדרש לבצע מעשה בעל אופי מיני תחת איום של המטריד שאם המוטרד לא יבצע יהיו לכך השלכות מבחינתו. למשל, מעסיק מציע לעובדת לקיים עמו יחסי מין, תוך כדי שמבהיר לה שאם היא תסרב היא לא תקבל קידום בעבודה או אפילו תפוטר. 
  1. ביצוע מעשים מגונים- נכללים המקרים בהם עובד ביצע בעובדת אחרת מעשה לצורך גירוי מיני, סיפוק מיני או ביזוי מיני של העובדת. חשוב אופי המעשה והמטרה לשמה נעשה ולא נדרש להוכיח שאכן גרם לגירוי או סיפוק או ביזוי. למשל, עובד אשר עובר מול עובד אחרת במסדרון ונוגע לה בחזה, או עובד שמחבק עובדת אחרת באופן שהינו מיני כאשר במהלכו מוצמדים איברים אינטימיים של השניים יתר על המידה. 
  1. הצעות חוזרות בעלות אופי מיני- מקרים בהם עובד הציע לעמיתה הצעות מיניות והיא הראתה לו שאינה מעוניינת בהצעות אלה. יש לציין כי עובד יכול להראות גם במילים וגם במעשים שאינן מעוניין בהצעות האלו. לעומת זאת, כאשר המציע הינו המעסיק – היחסים בין השניים הם יחסי מרות, ולהבדיל ממצב שבו אין יחסי מרות, אין צורך שההצעות יחזרו על עצמן וגם אין צורך שהמוטרדת תראה שאינה מעוניינת בהצעות האלו. למשל, יציאה לנופש מטעם החברה אשר במסגרתה מציע המעסיק לעובדת פעם אחת לקיים איתו יחסים. משום שבניהם יש יחסי מרות, ההצעה תיחשב כהטרדה מינית למרות שהוצעה פעם אחת וגם אם העובדת לא הראתה שהיא לא מעוניינת. 
  1. התייחסויות חוזרות אשר מתמקדות במיניות העובד-  מדובר בהתייחסויות חוזרות אשר מופנות לעובד ביחס למיניות שלו, לאחר שהעובד הראה שאינו מעוניין. למשל, מעסיק אשר מקיים שיחת טלפון עם עובדת שלו ושואל אותו האם היא לובשת "משהו סקסי". 
  1. התייחסות מבזה ומשפילה למינו או למיניותו או לנטייתו המינית של אדם- מדובר במקרים בהם בוצעה התייחסות משפילה או מבזה אשר קשורה למיניות, למין או לנטייה מינית של אדם. למשל, מעסיק אשר אומר במהלך ישיבת צוות כי "נשים הן זונות". 
  1. הפצת תמונה, סרטון, או הקלטה שהינה בעלת אופי מיני של עובד- הפצה כזאת תיחשב להטרדה מינית אם בוצעה ללא הסכמתו של העובד שהתכנים עוסקים בו. למשל, עובד אשר מפרסם הקלטה שלו ושל עובדת אחרת, בין חברים לעבודה בה מתועד אקט מיני בין השניים. 

צרו קשר
אנחנו כאן בשבילכם

אני עומד לרשותכם 7 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה. אשמח לענות על כל שאלה, לתמוך, ללוות ולהסיר מכם טרדות ודאגות. אעשה את כל הדרוש על מנת לעמוד בציפיותיכם, ובטוחני כי נבצע את הליווי והייצוג ברמה הגבוהה ביותר, לשביעות רצונכם. הינכם בידיים טובות ומקצועיות! השאירו פרטים ואחזור בהקדם.