בלוג

החזקה ושימוש עצמי

החוק אוסר על להחזיק, להשתמש ולסחור בסמים כל כמות של סם וכול סוג של סם. דבר החיקוק הרלוונטי לעבירות סמים הוא פקודת הסמים המסוכנים. הפקודה מגדירה מהו "סם מסוכן" ומהי הכמות הנצרכת המקסימלית כדי שזו תחשב "החזקת סם לצריכה עצמית" ולא כסחר בסמים. החזקת כמות העולה על הכמות המנויה בתוספת השנייה לפקודה היא למעשה החזקת סם שלא לצריכה עצמית העלולה לגרום להגשת כתב אישום שעונשו עד 20 שנה. 

"סם מסוכן": חומר מן המפורטים בתוספת הראשונה לרבות כל מלח שלו, וכן כל תכשיר, תרכובת, תערובת או תמיסה של חומר כאמור ומלחיהם

המסגרת החקיקתית של עבירת החזקת סם לשימוש עצמי נמצאת בס'7 לפקודת הסמים המסוכנים:

  1. לא יחזיק אדם סם מסוכן ולא ישתמש בו, אלא במידה שהותר הדבר בפקודה זו או בתקנות לפיה, או ברישיון מאת המנהל. 
  2. האמור בסעיף זה בדבר איסור החזקה אינו חל על סם מסוכן הנמצא במעבר שהותר לפי פקודה זו. 
  3. העובר על הוראות סעיף זה, דינו- מאסר עשרים שנים או קנס פי עשרים וחמישה מהקנס האמור בס'61 (א)(4) לחוק העונשין, ואם החזיק בסם או השתמש בן לצריכתו העצמית או קנס כאמור בס'61(א)(4) לחוק העונשין.
  4.  על אף הוראות סעיף קטן (ג) סיפה, מי, שלצריכתו העצמית, מחזיק בסם או משתמש בו בתוך כותלי בית ספר או בחצריו והוא אינו לומד באותו בית ספר, דינו – מאסר חמש שנים; הוראה זו לא תחול על מי שטרם מלאו לו שש עשרה שנים. 

הבחנה בין החזקה של סמים לשימוש עצמי לבין החזקה שלא לשימוש עצמי- 

בפקודה ישנה הבחנה בין החזקה של סמים מסוכנים לשימוש עצמי לבין החזקה של סמים מסוכנים שלא לשימוש עצמי- שהם למעשה למטרות של סחר בסמים. אז איך למעשה מבחינים בניהם? ההבחנה נעשית בהתאם לכמות שנתפסה. 

לצד כל סם מסוכן המפורט בפקודה יש משקל סף, וברגע שאדם החזיק כמות כבוהה ממנו חזקה עליו שהוא התכוון לסחור בסם וההחזקה שלו תיחשב שלא לצריכה עצמית. לעומת זאת, במצב שבו האדם החזיק כמות נמוכה יותר יראו את ההחזקה שלו כצריכה עצמית. 

הכמויות של הסמים המסוכנים: החזקה העולה על כמויות אלו , תיחשב לכדי החזקה שלא לצריכה העצמית אשר עלולה להוביל להגשת כתב אישום שעונשו עד 20 שנה. 

  1. הרואין 0.3 גרם
  2. מריחואנה- 15 גרם
  3. Lsd- 3 יחידות 
  4. קוקאין- 0.3 גרם 

"חזקת הכמות"-

במצב שבו אדם נתפס כשברשותו כמות סמים שעולה כדי שלא לשימוש עצמי צריך לסתור את "חזקת הכמות"  שמעוגנת בס'31 (3) לחוק:" אדם שהחזיק סם מהסוג המפורט בתוספת השנייה העולה על הכמות המפורטת לצידו- חזקה עליו שהחזיק את הסם שלא לצריכתו העצמית." מעבר למאזן הסתברויות.

 ניתן לסתור את ההחזקה באמצעות הוכחת: כמות מול תדירות השימוש, אופן ההחזקה וטיבה, עלות הסם מול מקור מימון הסם ויכולתו הכלכלית, נסיבות נוספות שיש בהן כדי לחזק את הטענה כי מדובר בהחזקה לצריכה עצמית. 

ס'60א שימוע לפני הגשת כ"א:

משום שעבירת החזקת סם שלא לצריכה עצמית היא עבירת פשע, יש לנחקר זכות לערוך שימוע לפני הגשת כ"א. למעשה זוהי זכות מאוד חשובה וחובה לנצל אותה כי זאת ההזדמנות האחרונה לשכנע את הפרקליטות או משטרה שלא להעמיד לדין. ובמידה ולא יערך השימוע יוגש כתב אישום ויתנהל ההליך הפלילי שבסופו אתה צפוי להרשעה פלילית.

מדיניות אי הפללה וקטינים:

במצב שבו מדובר במשתמש שהוא קטין וזאת הפעם הראשונה שלו שהוא נתפס בהחזקה ו/או שימוש קנאביס הטיפול בעניינו יועבר למסגרת ההליכים טיפוליים ללא השתת קנס. ואם מדובר בפעם השנייה הטיפול בעניין הקטין יועבר למסלול של סגירת תיק בהסדר מותנה, ובפעם השלישי ייפתח לקטין תיק פלילי ותישקל האפשרות נגדו כתב אישום.

צרו קשר
אנחנו כאן בשבילכם

אני עומד לרשותכם 7 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה. אשמח לענות על כל שאלה, לתמוך, ללוות ולהסיר מכם טרדות ודאגות. אעשה את כל הדרוש על מנת לעמוד בציפיותיכם, ובטוחני כי נבצע את הליווי והייצוג ברמה הגבוהה ביותר, לשביעות רצונכם. הינכם בידיים טובות ומקצועיות! השאירו פרטים ואחזור בהקדם.