בלוג

הונאה

מהי עבירת הונאה-

הונאה היא הטעיה מכוונת של אדם או של קבוצת אנשים, הגורמת נזק למי שהטעו אותו. המניע לביצוע העבירה יכול להיות תועלת חומרית למי שמבצע אותה- קבלת דבר במרמה. לפי הדין הפלילי הונאה היא פשע או עבירה שמבוצעת בכוונה על מנת לפגוע באדם אחר כדי להשיג נכסים או שירות שלא כדין. 

הונאה או תרמית נחשבת לאחת מהעבירות התרמית החמורות ביותר בעולם. עבירות אלו באות לידי ביטוי באמצעות זיוף של מסמכים או תעודות, ואף לעיתים בהונאות כספיות הקשורות לקבלת דבר במרמה. 

עבירות אלו מתחלקות לשני סעיפים, האחד סעיף סל שמכיל בתכו את כל עבירות המרמה הקשורות לתחום של קבלת דבר במרמה.  השני, כולל בתוכו את על הסעיפים האחרים שיכולים להיות קשורים לעבירות מסוג זה. למשל, קשירת קשר להונאה, זיוף תעודת לידה או זהות, התחזות לבן אדם אחר. 

עבירת ההונאה נועדה להשיג תועלת מסוימת עבור האדם שמבצע אותן.  עבירה זו יכולה להתבצע על ידי אנשי עסקים וגם על ידי אנשים פרטיים. לרוב המקרים מדובר בעבירות כלכליות או עסקיות ולכן הן נחשבות לעבירות צווארון לבן. כדי למגר את התופעה המשטרה הקימה שתי יחידות: היחידה הכלכלית והיחידה הארצית לחקירות הונאה. עבירת ההונאה מצויה בחוק העונשין תחת סימן ז'- הונאה. מס'439-ס'446.

מהם הסוגים השונים של עבירות הונאה לפי חוק העונשין

למעשה, החוק מגדיר כמה מקרים שונים המוגדרים כעבירות הונאה ומגדיר בנוסף מהי רמת הענישה הרלוונטית בכול אחת מהעבירות הללו. להלן פירוט העבירות:

  1. ס'439 הונאת נושים- 
  1. הנותן מתנה או מוסר או מעביר או משעבד נכס מנכסיו או גורם לאחת מאלה, בכוונה להונות נושה מנושיו, דינו – מאסר שלוש שנים.
  2.  המוכר או מסלק חלק מנכסיו אחרי התאריך שבו ניתן נגדו פסק דין או צו לתשלום כסף שלא קיימם, או תוך חדשיים לפני התאריך האמור, והכל בכוונה להונות נושיו, דינו – מאסר שלוש שנים.

עבירה לפי סעיף זה, היא עבירה שבה אדם נותן במתנה, מעביר, משעבד, מוכר, מסלק, חלק מנכסיו במטרה להונות נושים. בגינה הוענש הוא מאסר בפועל של עד 3 שנים. במילים אחרות, זוהי עבירה שמתבצעת על ידי אדם שחייב כסף לנושים ומטרתו היא להימנע מתשלום החוב. 

  1. ס'440 קשר להונות– " הקושר קשר עם זולתו להשפיע במרמה או בהונאה על מחיר השוק של דבר הנמכר בפומבי או להונות את הציבור או כל אדם, או לסחוט נכס מאדם, דינו – מאסר שלוש שנים." 

כלומר, מדובר על קשירת קשר עם אנשים נוספים במטרה להשפיע במרמה או בהונאה על מחיר של דבר הנמכר בפומבי, או במצב של סחיטת נכס מאדם אחר. 

  1. התחזות כאדם אחר ס'441- "המתייצג בכזב כאדם אחר, חי או מת, בכוונה להונות, דינו – מאסר שלוש שנים; התייצג כאדם הזכאי על פי צוואה או על פי דין לנכס פלוני והוא עושה זאת כדי להשיג את הנכס או את החזקתו, דינו – מאסר חמש שנים."

סעיף זה קובע מדרג חומרה שנפרס בין שתי חלופות: הראשונה היא התחזות בכזב לאדם אחר ואין נפקא מינה אם "האחר" חיי או ומת. עבירה זו היא מסוג עוון. השנייה, מצב שבו אדם הציג את עצמו כמי שזכאי על פי דין או צוואה כדי להשיג נכס או החזקה בו. עבירה זו היא מסוג פשע ולכן העונש בגינה גדול יותר. 

  1. הודיה כוזבת בהתחייבות ס'442–  "המודה בשמו של אדם אחר בחבות או בכל מסמך בבית משפט או בפני אדם המוסמך כדין לקבל הודיה כאמור ואין בידו להוכיח הרשאה או הצדק כדין, דינו – מאסר שלוש שנים." 
  2. התחזות כבעל תעודה ס'443– " תעודה שניתנה מאת רשות מוסמכת לאדם אחר ומעידה על אותו אדם שיש לו כשירות מוכרת בחוק לענין פלוני, או שהוא נושא משרה פלונית, או שהוא זכאי לעסוק במקצוע, במלאכה או בעסק מסויימים או שהוא זכאי לזכות, לזכות יתר, לדרגה או למעמד פלוני – כל המנפק את התעודה ומתייצג בכזב כאדם ששמו נקוב בה, דינו כאילו זייף אותה." 

כלומר, לזייף תעודה מקצועית שלא קיימת כמו תעודה של עורך דין או תעודה מקצועית אחרת אשר דורשת הכשרה והסמכה. 

  1. העברת תעודה לשם התחזות ס'444– מי שניתנה לו מאת רשות מוסמכת תעודה המעידה עליו ככל האמור בסעיף 443, והוא מוכר או נותן או משאיל את התעודה לאחר בכוונה שהלה יוכל להתייצג כמי ששמו נקוב בתעודה, דינו – מאסר שלוש שנים. 
  2. התחזות כבעל תעודת אופי לא שלו ס'445– המנפק תעודת אופי של אדם אחר כדי להשיג עבודה, דינו – מאסר שנה אחת. 
  3. העברת תעודת אופי ס'446– מי שניתנה לו תעודת אופי, והוא מוכר או נותן או משאיל אותה לאחר בכוונה שהלה יוכל לנפק את התעודה כדי להשיג עבודה, דינו – מאסר שלוש שנים. 

צרו קשר
אנחנו כאן בשבילכם

אני עומד לרשותכם 7 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה. אשמח לענות על כל שאלה, לתמוך, ללוות ולהסיר מכם טרדות ודאגות. אעשה את כל הדרוש על מנת לעמוד בציפיותיכם, ובטוחני כי נבצע את הליווי והייצוג ברמה הגבוהה ביותר, לשביעות רצונכם. הינכם בידיים טובות ומקצועיות! השאירו פרטים ואחזור בהקדם.