בלוג

גניבה בידי עובד

מהי עבירת הגניבה- 

חוק העונשין מאגד בפרק יא' "פגיעות ברכוש" שלל עבירות גניבה. עבירות הגניבה הן סדרה של עבירות – ס'383-ס'401 בחוק העונשין, כאשר כל עבירת גניבה נבדלת מהשנייה בחומרתה. גניבה היא למעשה נטילת קניין של אדם אחר ללא הסכמתו, מתוך כוונה לשלול את הנכס לצמיתות מבעליו החוקיים. גניבה מתייחסת לכול סוג של נכס אשר נלקח באופן בלתי חוקי מבעליו- החל מנכסים פיזיים ועד נכסים שאינם מוחשיים, זכויות יוצרים. 

ס'383 לחוק העונשין גניבה- מהי:

א)  אדם גונב דבר אם הוא –

(1)   נוטל ונושא דבר הניתן להיגנב, בלי הסכמת הבעל, במרמה ובלי תביעת זכות בתום לב, כשהוא מתכוון בשעת הנטילה לשלול את הדבר מבעלו שלילת קבע;

(2)   בהיותו מחזיק כדין דבר הניתן להיגנב, בפקדון או בבעלות חלקית, הוא שולח יד בו במרמה לשימושו שלו או של אחר שאינו בעל הדבר.

ס'383 לחוק העונשין, קובע כי עבירת הגניבה היא מצב שבו אדם נוטל דבר ערך מחזקת בעליו החוקיים ללא שניתנה לו הסכמה לכך או ללא ידיעת בעל הנכס. מלשון החוק מבינים כי הגניבה מבוצעת כמעשה מרמה, מבלי שהזכות על הדבר שנקלח נבעה בתום לב, ומתוך רצון לשלול את החפץ או הנכס הנגנב לצמיתות מבעליו החוקיים. עבירת הגניבה הינה עבירת עוון, והוענש בגינה הוא עד 3 שנות מאסר. 

מהי גניבה ממעביד- 

גניבה ממעביד היא עבירה נפוצה וחמורה ובתי המשפט רואים אותה בחמורה ולכן גוזרים בגינה מאסרים בפועל. עם זאת, מעסיק החושד בעובד שגנב מרגיש שהוא נבגד, וכתוצאה מכך הוא מחפש נקמה באמצעות הגשת תלונה למשטרה או באמצעות תביעה כספית. עבירה זו היא עבירה מסוג פשע ולכן העונש בגינה הוא 7 שנות מאסר. 

ס'391 גניבה בידי עובד– "עובד הגונב דבר שהוא נכס מעבידו, או שהגיע לידי העובד בשביל מעבידו, וערכו עולה על אלף שקלים חדשים, דינו – מאסר שבע שנים." 

חושב לציין, כדי שהתקיים עבירה של גניבה מידי עובד חייב שהתקיים היחסים של עובד ומעביד. בנוסף, הגדרת היחסים של עובד ומעביד בדין הפלילי לא זהה להגדרת היחסים לפי דיני העבודה. וס'391 דורש רכיב נוסף מבחינה עובדתית- שערך הנכס הנגב יעלה על 1,000 ₪. 

מדוע העונש על גניבה ממעביד כל כך חמור? 

למעשה בין המעסיק לעובד יש יחסי אמון מיוחדים הוא מפקיד בידי העובד את מפעל חייו ויש לכך חשיבות רבה. למשל יש מצבים שבהם המעסיק מפקיד בידי העובד את המפתח לבית העסק, והוא סומך עליו שישמור על העסק שלו. 

המחוקק החליט להחמיר עם העובד שמבצע גניבה כדי להרתיע עובדים שמנסים לגנוב בכך שהפעולה שלהם תסתיים בענישה חמורה. והסיבה השנייה, לאפשר למעסיק לסמוך על עובדיו ולנהל עסק בלי לחשוש. 

צרו קשר
אנחנו כאן בשבילכם

אני עומד לרשותכם 7 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה. אשמח לענות על כל שאלה, לתמוך, ללוות ולהסיר מכם טרדות ודאגות. אעשה את כל הדרוש על מנת לעמוד בציפיותיכם, ובטוחני כי נבצע את הליווי והייצוג ברמה הגבוהה ביותר, לשביעות רצונכם. הינכם בידיים טובות ומקצועיות! השאירו פרטים ואחזור בהקדם.