בלוג

בעילה אסורה בהסכמה

מהי בעילה אסורה בהסכמה? 

מדובר על עבירת מין המוגדרת בס'346 לחוק העונשין. בעילה אסורה בהסכמה היא למעשה מצב שבו הצד השני רצה ביחסי המין והם לא נכפו עליו. אולם בחוק קיימים מקרים שבהם הבעילה עצמה אינה חוקית גם אם התקיימה הסכמה מפורשת שלהם. 

ברוב המקרים עבירה זו אינה נחשבת  כעבירת אונס לפי החוק בישראל. המצבים שבהם בעילה תהיה אסורה למרות ההסכמה הם כאשר מדובר בבעילת קטינה בת פחות מ-14 שנים, כאשר נעשה ניצול מצב חוסר הכרה או כל מצב אחר אשר מונע מהאישה לבצע את ההסכמה מתוך בחירה חופשית. 

לפי ס'346 לחוק העונשין קיימות שתי חלופות בהן גבר או אישה יואשמו בבעילה אסורה בהסכמה. הראשונה היא כאשר מתרחשת בעילה של קטין או קטינה שמלאו להם 14 שנים וטרם מלאו להם 16 שנים וטרם הגיעו לגיל 18, תוך ניצול יחסי תלות. העונש בעבירה זו 5 שנות מאסר בפועל .האופציה השנייה היא כאשר התקיימה בעילת אישה או גבר שמלאו להם 18, תוך ניצול יחסי מרות בעבודה. העונש בגין עבירה זו הינו 3 שנות מאסר.

ס'346 בעילה אסורה בהסכמה

 (א)  (1)   הבועל קטינה שמלאו לה ארבע עשרה שנים וטרם מלאו לה שש עשרה שנים, והיא אינה נשואה לו, או הבועל קטינה שמלאו לה שש עשרה שנים וטרם מלאו לה שמונה עשרה שנים, תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה, או תוך הבטחת שווא לנישואין, דינו – מאסר חמש שנים;

(2)   לענין סעיף קטן זה, יראו מטפל נפשי שהוא פסיכולוג, פסיכיאטר או עובד סוציאלי, או מי שמתחזה לאחד מאלה, שבעל קטינה שמלאו לה שש עשרה שנים וטרם מלאו לה שמונה עשרה שנים, במהלך התקופה שבה ניתן לקטינה טיפול נפשי על ידו, כאילו עשה את המעשה האמור תוך ניצול יחסי תלות; חזקה זו לא תחול אם מעשים כאמור החלו לפני תחילתו של הטיפול הנפשי במסגרת קשר זוגי.

           (ב)  הבועל אשה שמלאו לה שמונה עשרה שנים תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות או עקב הבטחת שווא לנישואין תוך התחזות כפנוי למרות היותו נשוי, דינו – מאסר שלוש שנים.

החרגת קטינים בחוק- 

חשוב לדעת כי החוק מחריג קטינים בין גילאים 14-16 המנהלים יחסים רומנטיים וההפרש בניהם עוד 3 שנים. כלומר ,במקרה הזה לא מתרחשת עבירת בעילה אסורה בהסכמה. בעילה שלא בהסכמה חופשית היא בעילה שנעשתה תוך הסכמת האישה או נערה בתנאים האלו: ההסכמה לקיום היחסים הושגו במרמה תוך הבטחת נישואין או התחזות גבר נשוי לרווק, ההסכמה לקיום היחסים הושגה תוך איום ופחד, ההסכמה לקיום היחסים ע"י אישה הנמצאת תחת השפעת סמים או אלכוהול כבדה, היעדר התנגדות בגלל חוסר יכולת פיזי או שכלי.  

בעניין ידיעת הגיל חל שינוי משמעותי בחוק. לא עומדת לנאשם הגנה לפיה הוא לא ידע כי גילה האמיתי של הנערה הוא נמוך מכפי שחשב או סבר, גם אם סבר כך בתום לב ובמידת היגיון ראויה. המבחן הקובע על פי החוק המקורי הוא מבחן אובייקטיבי ואחריותו של הנאשם לעבירה נקבעת על פי גילה של הנערה בפועל ולא על פי מחשבתו הסובייקטיבית של הנאשם. 

מהם המקרים שבהם בעילה אסורה בהסכמה נפוצה? 

ישנם שני מקרים בהם בעילה אסורה בהסכמה נפוצה. המקרה הראשון מדבר על יחסי מין בין עובדת למנהל אשר בניהם יש יחסי מרות. יחסי מין תוך ניצול יחסי מרות ביחסי עבודה אסורים גם במידה שהעובדת מעל גיל 18. המקרה השני מדבר על היכרות קטינה ברשת.  כיום בעידן הטכנולוגי חלק מההיכרות בין האנשים מתבצעת באמצעות רשתות חברתיות, ולעיתים קורה שאדם בוגר מתכתב עם קטינה מתחת לגיל 18. 

בשיטת המשפט הישראלי "גיל ההסכמה" הוא גיל 16. המחוקק קובע סייג לאחריות פלילית שאומר שמותר לבעול קטינה שגילה מעל 16 שנים בלבד שפער הגילים בין הבועל לבין הקטינה אינו עולה על 3 שנים, וכי הבעילה התרחשה במסגרת יחסים חברית רגילה בין הצדדים ולא היה ניצול מעמד מצד הבועל. 

משרדנו בתקשורת

צרו קשר
אנחנו כאן בשבילכם

אני עומד לרשותכם 7 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה. אשמח לענות על כל שאלה, לתמוך, ללוות ולהסיר מכם טרדות ודאגות. אעשה את כל הדרוש על מנת לעמוד בציפיותיכם, ובטוחני כי נבצע את הליווי והייצוג ברמה הגבוהה ביותר, לשביעות רצונכם. הינכם בידיים טובות ומקצועיות! השאירו פרטים ואחזור בהקדם.Search