עבירות שוחד

מהי עבירת השוחד? שוחד הוא מעין טובת הנאה אשר ניתנת לאדם בעל סמכות- יהיה מדובר ברוב המקרים בעובד ציבור או גורם פוליטי. השוחד ניתן על פי רוב על מנת שמקבלו יעשה שימוש במעמדו וסמכויותיו כדי לקדם את האינטרסים של נותן…

עבירות מרמה והפרת אמונים

ס'284 לחוק העונשין-עובד הציבור העושה במילוי תפקידו מעשה מרמה או הפרת אמונים הפוגע בציבור, אף אם לא היה במעשה משום עבירה אילו נעשה כנגד יחיד, דינו – מאסר שלוש שנים. לעבירה זו יש שני יסודות:  יסוד ראשון- עובר ציבור  היסוד…