רצח בנסיבות מחמירות

ס'301 א  לחוק העונשין– רצח הנעשה באדישות או בכוונה וכלל גם נסיבות מחמירות כמו: תכנון מוקדם, התאכזרות לקרובן, מניעים גזעניים. בהתקיימותן של נסיבות אלו דינה של עבירת הרצח הוא מאסר עולם חובה.  מונה 11 נסיבות שונות אשר התקיימותן הופכת גרימת…

עבירות הרצח

מהי עבירת הרצח? עבירות הרצח הן העבירות החמורות ביותר בספר החוקים, לאור העובדה שמדובר במעשה של נטילת חיי אדם בכוונה תחילה- מעשה שאין ממנו דרך חזרה. עבירות אלו פוגעות בעקרון קדושת החיים של הפרט, שנחשב כערך עליון וקדוש, ולכן הינה…