ייבוא סמים

מהו ייבוא של סם מסוכן? החוק מגדיר יבוא כהכנסת סם לישראל שלא באמצעות דרך שמית של הכנסת סחורות לישראל דרך היבשה או הים ותווך קבלת האישורים הדרושים לכך. כמו במצב שבו הסם הוכנס בכבודה של הנוסע או בבגדיו.  עבירת הייבוא…

 מהו גידול סמים

גידול סמים היא עבירה חמורה שמוגדרת בפקודת הסמים המסוכנים לצד עבירות אחרות. בניגוד לעבירות הפליליות שרובן מוגדרות בחוק העונשין, עבירות הסמים מוגדרות במסגרת פקודת הסמים המסוכנים שמתייחסת רק לעבירות אלו.  האיסור החוקי על עבירה של גידול סמים קבוע בס'6 לפקודה:" לא…

מהו תיווך בסמים?

פקודת הסמים המסוכנים מגדירה את כול נושא השימוש בסמים האסורים, קובעת ברירת מחדל שלפיה כל סם הנקוב בפקודה הוא אסור לשימוש. הפקודה קובעת בס'13 איסור מוחלט על ייצוא, ייבוא, סחר או כל עסקה בסמים מסוכנים אלא אם קיים רישיון. העונש…

החזקה ושימוש עצמי

החוק אוסר על להחזיק, להשתמש ולסחור בסמים כל כמות של סם וכול סוג של סם. דבר החיקוק הרלוונטי לעבירות סמים הוא פקודת הסמים המסוכנים. הפקודה מגדירה מהו "סם מסוכן" ומהי הכמות הנצרכת המקסימלית כדי שזו תחשב "החזקת סם לצריכה עצמית"…

סחר בסמים

מהו סחר בסמים?  עבירת הסחר בסמים קבועה בפקודת הסמים המסוכנים. ס'13 לפקודה קובע את האיסור על סחר בסמים. העונש לצד עבירה זו הוא 20 שנות מאסר. סחר בסמים מוגדר כעסקת חליפין בין שני אנשים. סחר בסמים נוצר במצב שבו אדם…

Search