סחר בנשים

מהו סחר בנשים-  סחר בבני אדם הינה תופעה בינלאומית נרחבת שעניינה העברת בני אדם בין מדינות תמורת כסף שמשולם להם, בדרך כלל למטרות ניצול כוח העבודה. הסחר בבני אדם יכול להתבצע בהסכמת האדם המעובר או בניגוד לרצונו ומתאפיין במעבר מסביבות…

גרימה לעזיבת המדינה לשם זנות/ עבודות

מהו סחר בבני אדם- סחר בבני אדם הוא ביצוע של גיוס, העברה, מתן מחסה  או קבלה של אנשים לצורך ניצולם. הסחר כולל שימוש באמצעים בלתי חוקיים, כמו שימוש בכוח איומים, חטיפה, הונאה. לעניין המצב בישראל, החל משנות ה-90 החל סחר…

סחר באיברים

מהי עבירת הסחר בבני אדם ? עבירת הסחר בבני אדם מעוגנת בס'337א לחוק העונשין. עבירה זו היא למעשה ביצוע, גיוס, העברה וקבלה של בני אדם לצורך ניצולם. ניצול האדם יכול להיעשות על ידי העסקתו בכפייה, העסקתו בתנאי עבדות, העסקתו בזנות…