חשבוניות פיקטיביות

מהי חשבונית פיקטיבית?  חשבונית מס היא מסמך מאושר על ידי רשות המיסים המהווה תיעוד לרישום במסגרת מערכת הנהלת החשבונות של העסק המאפשר את קיזוז סכום החשבונית הן לצרכי מס הכנסה והן לצרכי מע"מ. במקרה של חשבוניות פיקטיביות, בעלי העסקים המדווחים…

עבירת הלבנת הון

מזה הלבנת הון?  הלבנת הון היא ביצוע פעולה ברכוש שמקורו בפשע פלילי במטרה להסתיר או להסוות את מקורו, את זהות בעלי הזכויות בו. וכך ניתן להפוך "כסף שחור" לכסף לגיטימי. כסף שחור הוא כסף שמוסתר מהרשויות בגלל שהושג בדרכים לא…

עבירות מרמה והפרת אמונים

ס'284 לחוק העונשין-עובד הציבור העושה במילוי תפקידו מעשה מרמה או הפרת אמונים הפוגע בציבור, אף אם לא היה במעשה משום עבירה אילו נעשה כנגד יחיד, דינו – מאסר שלוש שנים. לעבירה זו יש שני יסודות:  יסוד ראשון- עובר ציבור  היסוד…

עבירות מס ומע"מ

מס הכנסה הוא מס שמטילה המדינה על ההכנסה של תאגיד או יחיד. חוקי המס מתירים לנכות מההכנסה הוצאות שהוצאו בייצורה, כך שהמס מוטל על הרווח. ומע"מ- מס ערך מוסף הוא מס המוטל על עסקאות ומהווה חלק מובנה. בישראל שיעור המע"מ…