הצתה

חוק העונשין מונה שלוש עבירות הצתה, שתיים מהעבירות אלו בוצעו בכוונת זדון והענישה בגינן חמורה יותר. ולצידן עבירה נוספת של הבערת אש ברשלנות והעונש בגינה פחות חמור.  מהי הגדרה של עבירות הצתה?  עבירה זו מוגדרת בס'448 לחוק העונשין:" המשלח אש…

גרימת שריפה ברשלנות

חוק העונשין מבחין בין הבערת אש במזיד ברכושו של אחר (עבירה מסוג פשע) ובין הבערת אש ברשלנות (עבירה מסוג עוון). חשוב להבין שיש הבדל בין הבערת אש ברכושו של אחר לבין הבערת אש ברשלנות. מסיבה זאת, הענישה יכולה להשתנות פר…