איסור מכירת אגרופן או סכין לקטין

מהי החזקת סכין שלא כדין? האיסור על החזקת סכין מצוי בחוק העונשין בס'186 אשר קובע כי אדם המחזיק סכין או אגרופן מחוץ לתחום ביתו או חצריו ולא הוכיח כי ההחזקה נעשתה למטרה כשרה דינו- מאסר חמש שנים. סכין מוגדר בס'184…

החזקת אולר

מהי העבירה של החזקת סכין/אולר ?  סכין מוגדרת ככלי היכול לדקור או לחתוך. אולר, גם הוא סוג של סכין שהינו מתקפל, ובו אורך הלהב עד 10 ס"מ והוא אינו מתקבע או ניתן לקיבוע. החזקת סכין או אולר במקומות שונים הנה…

סחר, יצוא, יבוא סכין

מהי החזקת סכין שלא כדין? האיסור על החזקת סכין מצוי בחוק העונשין בס'186 אשר קובע כי אדם המחזיק סכין או אגרופן מחוץ לתחום ביתו או חצריו ולא הוכיח כי ההחזקה נעשתה למטרה כשרה דינו- מאסר חמש שנים. סכין מוגדר בס'184…